HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKERLISTE    

 

 

Påmelding til ASSS Samferdsel 25 - 26. april 2017

 

Radisson Blu Aiport Hotel på Gardermoen

 

 

 

Me startar tirsdag 25. april kl 10:00 og avsluttar med lunsj onsdag 26. april kl 13:00.

 

 

NB! Kort frist for påmelding til KS Agenda - torsdag 22. mars 2018

Vennligst benytt linken: http://ks.event123.no/ASSSSamferdsel1/

 

Viser til tidligere utsendt mail, og minner om:

· Innsending av Excelark med manuelt rapportera data for drift, avskrivningar og investeringer for 2017 med frist 21. mars til jan.aarak@ks.no

· Program, ASSS Excelrapport og Utfordringsnotat til samlinga kjem fyrst etter påske

 

Tema så langt:

 • Nytt fra ASSS Styringsgruppa og Programkomiteen

 • Det blir god tid til å «dukke» ned i tala og jobbe med Utfordringsnotatet.

  • kvalitetssikring av korleis de har ført utgifter til drift og vedlikehold i både drifts- og investeringsrekneskapet.

   • Kven kan innleie på dette temaet?

    • ein kommune med gode rutiner og ein med ikkje fullt så gode rutiner?

  • rutiner for føring av mva

   • Kven kan utfordre på dette temaet i starten?

 • «Kickoff» v/Oslo og Multiconsult for prosjektet med kartlegging av tilstand og vedlikeholdsetterslep.

 • ASSS Rapport 2018 – 1. året for ASSS Samferdsel

 

 

 

Powered by WebSite