HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKERLISTE    

cid:image003.png@01CF5E0F.A5860D60

 

ASSS Samferdsel 21 – 22. november 2017 på hotel Radisson Blu på Gardermoen.

 

 

ASSS Styringsgruppa vedtok 22. september at ASSS Samferdsel får status som eit ordinært ASSS-fagnettverk

– Gratulere og lykke til!

 

Da er det klart for den fyrste haustsamlinga for ASSS Samferdsel på Gardermoen 21 – 22. november 2017 etter at pilotperioden frå våren 2014 til våren 2017 er gjennomført.

Det blir som vanleg oppstart kl. 10.00 på dag 1 og avslutning på dag 2 til lunsj kl. 13.00.

 

Program og deltakarliste kommer når det er klart.

 

 

Tema på denne samlinga blir:

 

  • Organisering av samlingane,

    • 2 samlingar i året på rundgang hos deltakarkommunane som dei andre fagnettverka?

  • Ajourføring av Vbase

  • «Kokebok» for korrekt og lik kontering/artsbruk for drifts- og investeringsutgifter til Drifts- og Vedlikeholdsaktiviteter.

  • Oppdatering/ajourføring av rutiner for Manuell rapportering av Driftsutgifter, Avskrivinger og Investeringer for ASSS Samferdsel.

  • Konteringspraksis for Gang- og sykkelveger

  • Oppdatering – KS FoU 2009 og 2015, Kartlegging av vedlikeholdsetterslep på vegnettet i ASSS?

 

Velkommen til Radisson Blu Gardermoen

 

 

 

Powered by WebSite