Strategikonferansen 2019

 
HEIM    PROGRAM    PÅMELDING    

 

 

Program dag 1 (14. februar)

11.00

Lunsj

 

11.45

Velkommen til strategikonferansen og velkommen til Bærum

v/ Hilde Nysten Thorkildsen, leder KS Akershus fylkesstyre og Lisbeth Hammer Krogh, ordfører i Bærum

 

Tema: En ny politisk hverdag

 

12.00

Fremtidens lokaldemokrati – også selvstyre i fremtiden?

v/ Frode Lindtvedt, Avdelingsdirektør INT Lokaldemokrati, europapolitikk og internasjonalt arbeid KS

 

12.30

Samfunnsutvikling gjennom politisk lederskap

v/Lene Conradi, ordfører Asker

 

13.00

Myndiggjør innbyggere, styrk lokalsamfunn og beskytt planeten!

Shahzad Rana, teknologidirektør i Microsoft Norge

 

Tema: Samhandling i Viken

13.20

Behov for samhandling og samordning sett fra Fylkesmannen i Oslo og Viken

v/assisterende fylkesmann Trond Rønningen

13.30

Viken viser vei – men hvordan?

v/ Harald Horne, prosjektleder for nye Viken fylkeskommune

13.50

Forventninger til Viken

Forventninger til et nytt storfylke og samarbeidsarenaer mellom fylkeskommune og kommune.

Marianne Grimstad Hansen, ordfører Sørum

Anders Østensen, ordfører Gjerdrum

14.10

Pause med forfriskninger

Tema: Engasjement, involvering, omdømmebygging

14.30

Tjenestedemokratiet

v/Jacob Aars, professor ved universitetet i Bergen

15.15

Min kommune. Hvordan vil jeg gjøre en forskjell?

Kort film med ungdommer

15.20

Hvordan engasjere ungdom i planlegging – og samtidig sikre reell medvirkning

v/ Aina Landsverk Hagen, forsker AFI

 

16.00

 

Pause med kaffepåfyll og litt å bite i

Det offentlige ordskiftet

 

16.20

Er debatten fremmedgjørende? Blir folk klokere? Hva signaliseres?

v/Agnar Kaarbø, Frilanser, forfatter, foredragsholder

17.00

Det enkle er ofte det beste (filmsnutt)

17.05

Er all PR god PR?

Peter Egge Langsæther, UiO, Institutt for statsvitenskap

17.50

Avslutning

Hva tar vi med oss fra denne dagen?

v/Styreleder KS Akershus

18.00

Faglig del slutt

19.30

 

Aperitiff og middag

 

Program dag 2, (15. februar) – Fylkesmøte

8.30

Godkjenning av dagsorden og navneopprop

v/styreleder KS Akershus

09.00

 

Sammen er vi sterke - felles plattform og samla utvikling i digitaliseringsarbeidet

v/Erik Kjeldstadli, rådmann Bærum

9.20

Aktuelt fra KS

v/Mette Gundersen, politisk nestleder, KS

Avklarende spørsmål/kommentarer

10.15

2019 – Forhandlingene 2019

v/Bente Stenberg Nilsen, Avdelingsdirektør Arbeidsliv Stab og analyse, KS

10.45

Hvordan sikre nødvendig kompetanse for å levere gode tjenester til innbyggerne?

v/ Jorunn Leegård, Fagleder Arbeidsliv Arbeidsgiverpolitikk KS

11.15

Pause/utsjekk/gruppemøte

12.00

Fylkesmøte

Fylkesmøtesaker:

  • Protokoll fra forrige møte
  • Årsmelding 2018
  • Tariff 2019

Orientering om Rådmannsutvalgets innstilling på bakgrunn av kommunenes vedtak v/, leder Rådmannsutvalget. Evt. avklarende spørsmål

  • Evt.

13.00

Lunsj og avreise

 

Powered by WebSite