HJEM    PROGRAM KONFERANSEN 12.09.2019    PROGRAM WORKSHOP / FAGSEMINAR 11.09.2019    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    INNLEDERE

 

Velkommen til Arbeidslivskonferansen 12. september 2019

 

 

Må vi jobbe lenger?
 

 

 

Hva skal egentlig til for at vi skal få arbeidslivet til å fungere godt langt inn i fremtiden?

 

 

På Arbeidslivskonferansen 2019 spør vi blant annet om:

 
  • Hva slags ledelse trenger vi for å få det beste ut av et større aldersmangfold på arbeidsplassene? Trenger lederne en annen kompetanse?

  • Hva sier de yngre arbeidstakerne – er dagens ordninger holdbare, eller er vi i ferd med å rigge oss til for et arbeidsliv som ikke er bæredyktig for framtidens aldrende befolkning?

  • Hvilke dilemmaer oppstår for arbeidsgivere og arbeidstakere i lys av ny tjenestepensjon og diskusjonen rundt aldersgrenser? Hvilke virkemidler trenger vi for at arbeidslivet skal bli mer aldringsvennlig - må vi tenke helt nytt?

  • Jobber vi på den mest effektive måten med læring og kompetanseutvikling? Hvordan sørger vi for at arbeidstakerne lærer noe nytt gjennom hele arbeidslivet?

  • Hvordan kan ny teknologi og nye former for organisering brukes for at vi skal få et aldringsvennlig arbeidsliv i årene framover?

 
 
 

 

 

 

 

Powered by WebSite