HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    INNLEDERE

 

Velkommen til Arbeidslivskonferansen 12. september 2019

 

 

Må vi jobbe lenger?
 

I dag er vi litt over fire personer i arbeidsfør alder per person over 67 år. I 2060 vil det være 2,5 yrkesaktive per person over 67 år, og framskrivninger fra SSBs viser at forventet levealder vil fortsette å stige.

 

Samtidig som befolkningen eldes, ventes utgiftene å vokse raskere enn inntektene, selv uten videre utbygging av de offentlige velferdstjenestene. Vi får et inndekningsbehov. Det er derfor svært viktig for samfunnet og for arbeidslivet at folk ønsker å stå lenger i arbeid.

 

Hva skal egentlig til for at vi skal få arbeidslivet til å fungere godt langt inn i fremtiden?

 

 

På Arbeidslivskonferansen 2019 får du blant annet høre mer om:

  • Hva slags ledelse trenger vi for å få det beste ut av et større aldersmangfold på arbeidsplassene? Trenger lederne annen kompetanse?

  • Hvilke virkemidler trenger vi for at arbeidslivet skal bli aldringsvennlig? Må vi tenke helt nytt?

  • Jobber vi på den mest effektive måten med læring og kompetanseutvikling? Hvordan sørger vi for at arbeidstakerne lærer gjennom hele arbeidslivet?

  • Hvordan kan ny teknologi brukes for at vi skal få gode levekår og et aldringsvennlig arbeidsliv i årene framover?

 

 

 

 

 

Powered by WebSite