HJEM    PROGRAM ARBEIDSLIVSKONFERANSEN    PROGRAM FAGSEMINAR    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    INNLEDERE

 

I år tilbyr vi mulighet til å leie møtelokaler til grupper som ønsker å ha interne ledermøter dagen før konferansen.

 

Det vil være mulig å bestille faglige innlegg til de interne ledermøtene fra medarbeidere i KS, helt kostnadsfritt.

 

Nedenfor ser du en liste over tema man kan velge mellom – her gjelder det å være tidlig ute og dette MÅ forhånsbestilles: 

 

  • Helhetlig strategi for heltidskulturarbeidet

  • 10-Faktor

  • Ny satsing på arbeidsmiljøInkludering i arbeidslivet

  • Arbeid med kompetanse, oppfølging fra debattheftet

 

For spørsmål og bestilling av ledermøter, vennligst ta kontakt med Nadia Mikalsen fra KS Agenda: nadia.mikalsen.albarkane@ks.no

 

 

 

Vi inviterer også til fagseminar med KF kvelden før Arbeidslivskonferansen. 

 

 

KF har lansert sin HR - Chatbot og vil presentere denneunder kvelden før Arbeidslivskonferansen.

 

I løpet av en dag kommer det mange spørsmål inn til HR og personalavdelingen. Ofte kan disse spørsmålene besvares med standardiserte svar.

HR - Chatbot gir ledere og ansatte en svært enkel tilgang til svar på spørsmål om regelverk, rutiner og systemer på arbeidsplassen.

 

Spørsmål som krever mye tid av personalavdelingen kan nå svares enkelt ut av KFs nye HR - Chatbot. Dette vil igjen frigjøre personalavdelingens tid til de mer komplekse sakene på arbeidsplassen.
 

HR-Chatboten kombineres godt med Lokal personalhåndbok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig program for Fagseminarene 11. september

 

12:00 - 14:00

Lunsj + ledermøter (må forhåndsbestilles)

14:00 - 14:30

Pause

14:30 - 16:30

Fagseminar med utvalgte tema fra Arbeidslivsområdet i KS (åpent for alle)

16:30 - 19:00

Fagseminar med KF (NB! påmelding i påmeldingsfanen)

 

 

 

 

19:00 - 19:30

Aperitiff

19:30

Festmiddag (NB! påmelding i påmeldingsfanen)

   
   

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite