Kommunekonferansen i Vestfold

    15. - 16. februar 2018, Thon Hotel Vettre 
 

 
HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    KONTAKTINFORMASJON    
KS Vestfold gjennomfører kommunekonferanse den 15. og 16. februar 2018.  Konferansen avholdes på  Thon Hotel Vettre , Konglungveien 201, 1392 Vettre.
 
Målgruppe for kommunekonferansen er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen.

I tilknytning til kommunekonferansens dag 2 vil man sette Fylkesmøtet.  Til dette vil det bli sendt ut egen innkalling til de valgte representanter.  Det tilrettelegges for at Fylkesmøtet kan vedta en uttalelse til debattheftet.
 
All informasjon om kommunekonferansen vil bli lagt ut HER .
 
PÅMELDING:
HER  kommer du til nettside med elektronisk påmeldingsskjema.  Husk å bekrefte påmeldingen etter at skjemaet er fylt ut.
 
NB: Fra 01.01.2015 krever alle kommunale og statlige virksomheter eFaktura. Dersom du kommer fra en statlig eller kommunal virksomhet MÅ du «huke» av eFaktura som betaling og legge inn organisasjonsnummer.
Om du ikke kjenner ditt org.nr.; kan du søke det opp her: http://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma#query=&page=1
Kryss av for e-faktura og fyll inn 9-sifret organisasjonsnummer.
 
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.
 
Påmeldingsfrist: 22. januar.
 
Velkommen!

Med vennlig hilsen
Jan Erik Innvær
Regiondirektør
 
 
 
 
 
 
 


  
Powered by WebSite