INVITASJON TIL 3. SAMLING 30. - 31. januar 2019
 
KS BTV inviterer deltakende kommuner til 3. samling 30. - 31. januar 2019 på Quality Hotel Grand, Kongsberg.
Mer informasjon og program vil du finne på vår nettside - HER
 
Påmelding:
HER kommer du til nettside med elektronisk påmeldingsskjema.  Husk å bekrefte påmeldingen etter at skjemaet er fylt ut.
NB: Fra 01.01.2015 krever alle kommunale og statlige virksomheter eFaktura. Dersom du kommer fra en statlig eller kommunal virksomhet MÅ du «huke» av eFaktura som betaling og legge inn organisasjonsnummer.
Om du ikke kjenner ditt org.nr.; kan du søke det opp her: http://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma#query=&page=1
Kryss av for e-faktura og fyll inn 9-sifret organisasjonsnummer.
 
Påmeldingsfrist:  20. desember 2018
Påmeldingen er bindende.
 
Med vennlig hilsen
Merethe Taang
Rådgiver KS BTV