Strategikonferansen 2018 for KS Buskerud

      19. - 20. februar 2018 på Sundvolden Hotel

 

 
HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    KONTAKTINFORMASJON    

STRATEGIKONFERANSEN 2018 FOR KS BUSKERUD

 
 
 
 
KS Buskerud gjennomfører strategikonferanse den 19. - 20. februar 2018. Konferansen avholdes på
 
 
I forbindelse med strategikonferansen vil det også bli avholdt Fylkesmøte i KS Buskerud.
 
Målgruppen for strategikonferansen er politisk og administrativ ledelse i kommunene og fylkeskommunen. Programmet er underplanlegging, og vil inneholde flere aktuelle tema.
Strategikonferansen er knyttet opp mot KS’ rolle og oppgave som arbeidsgiverorganisasjon for kommunene/fylkeskommunene.
 
I tilknytning til strategikonferansen vil man sette Fylkesmøte. Til dette vil det sendes ut egen innkalling til valgte representanter. Det vil tilrettelegges for at Fylkesmøtet kan vedta en uttalelse til debattheftet.
 
 

All informasjon om strategikonferansen finner du her
 
PÅMELDING:
HER  kommer du til nettside med elektronisk påmeldingsskjema.  Husk å bekrefte påmeldingen etter at skjemaet er fylt ut.
 
NB: Fra 01.01.2015 krever alle kommunale og statlige virksomheter eFaktura. Dersom du kommer fra en statlig eller kommunal virksomhet MÅ du «huke» av eFaktura som betaling og legge inn organisasjonsnummer.
Om du ikke kjenner ditt org.nr.; kan du søke det opp her: http://www.anskaffelser.no/verktoy/mottakere-i-elma#query=&page=1
Kryss av for e-faktura og fyll inn 9-sifret organisasjonsnummer.
 
Påmeldingen er bindende etter påmeldingsfristens utløp.
 
Påmeldingsfrist: 25.01. 2018.
 
Velkommen!
 
 
Med vennlig hilsen
Jan Erik Innær
Regiondirektør
 
 
 
 


  
Powered by WebSite