HEIM    PROGRAM    PÅMELDING    

 

Vikenkonferansen 2019 - Digitale muligheter

Nye Viken fylke vil bestå av 51 kommuner, og rundt 1.2 millioner innbyggere. Det blir en sterk region, som bør gå foran i arbeidet med å utvikle og ta i bruk nye digitale løsninger.

På Vikenkonferansen 2019 er ikke det viktigste hva vi har gjort, men hva vi kan gjøre – sammen. Konferansen skal gi et mulig fremtidsbilde, se på løsninger og utviklingsoppdrag fremover. Vi setter søkelyset på viktige oppgaver for kommunene i Viken og hvordan kan vi kan løse dem sammen.
 

Sted: Konferansen avholdes på Laholmen hotell i Strømstad

Tidspunkt og klokkeslett: Konferansen skal være den 28-29 mai 2019 (tirsdag kl 12.00 til onsdag kl:14:00)

Arrangør: Fylkesmannen i Oslo og Viken, KS i Akershus og Østfold, KS i Buskerud.

Teknisk arrangør: Sarpsborg Kommune på vegne av kommunene i Viken.

Målgruppe: Rådmenn, direktører og kommunalsjefer innen innovasjon / digitalisering, fagledere IKT i alle Viken kommunene.

Målsetting: Målet med konferansen er å berede grunn for et effektivt og nyttig samarbeid for Viken kommunene på digitaliseringsområdet.

Konferansepris: 2800 kr pr person, inkluderer lunsj 2 dager, middag og overnatting


Påmeldingsfrist: 20. april

 

 

Powered by WebSite