HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKERLISTE    

 

 Bufdir og KS inviterer til Erfarings- og inspirasjonskonferanse
 
30. november 2017
 
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og KS inviterer til konferanse for å vise frem gode og inspirerende eksempler på universell utforming i Norge og Norden. Datoen er torsdag 30. november 2017 i Oslo.
Konferansen vil være todelt. Før lunsj vil det være et nordisk fokus, med presentasjon av prisvinnende og anerkjente prosjekter. Etter lunsj vil det være presentasjoner av gode prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner, sammen med lansering av to nasjonale prosjekter.
 
Målgruppen for arrangementet er kommuner, fylker, samt sektormyndigheter og andre som er interessert i å lære hvordan kommuner kan jobbe med universell utforming.
 
Denne erfaringskonferansen er et ekstra tilbud til dere i KS kommunenettverk universell utforming, det vil også bli åpnet opp for deltakere utover KS kommunenettverk universell utforming.
 
 
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Holbergsgt. 30 0166 Oslo
Tid: Torsdag 30. november 2017 kl.09:30-15:30
 
 
Powered by WebSite