HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    INFO ETTER GJENNOMFØRT SEMINAR    

 

 

 Velkommen til

 

Erfaringsseminar tilskudd og økonomisk tilsyn

 

barnehage

 

 

4. september 2018 på Thon Hotel Oslo Airport

 

 

Litt om seminaret:

Målgruppen for seminaret er saksbehandlere og ledere i kommunene med ansvar på området.

Kommunene plikter å utarbeide tilskuddssatser og utbetale tilskudd til private barnehager basert på kommunale regnskaper. Det oppstår fortsatt en del usikkerhet, feil og klager knyttet til tilskuddsberegningen i kommunene. KS og PBL har i samarbeid med Agenda Kaupang utviklet en felles mal og veileder som anbefales brukt. Erfaringsvis reduserer disse verktøyene antall feil og klager. 


Agenda Kaupang har avdekket at det kun er ført økonomisk tilsyn med 1% av barnehagene. Rapporten viser at kommunene har vilje til å gjennomføre tilsyn, men at regelverket er for uklart og ressurskrevende til at det blir gjennomført i stor nok utstrekning.
 

Med dette som bakgrunn ønsker KS å samle kommunene til diskusjon og samtaler rundt problemstillinger om tilskudd og tilsyn. Det blir korte innledninger, erfaringsutveksling i temainndelte grupper og oppsummering fra gruppene i plenum.
Du kan selv velge hvilke problemstillinger du ønsker å fordype deg i med kolleger fra andre kommuner. Vi håper at dagen bidrar til læring og ny innsikt!
 

 

 

 
 
For spørsmål vedr. påmelding: Erfaringsseminarbarnehage@event123.no
     
 
 
 

 

Powered by WebSite