HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    
Ikke fyll ut dette feltet:

Personinformasjon

Etternavn:
*
Fornavn:
*
Tittel:
*
E-post:
*
Mobil:
*

Firmainformasjon

Kommune/firma:
*
Fakturaadresse:
*
Postnummer:
*
Poststed:
*
Ordrereferanse. (Dersom du ikke har ref./ ordrenr., sett X):
*

Generelt

Deltakeravgift
*
Bestill: Pris inkl. mva:
1 000,00

 

 

 

 

Informasjon til arrangør (allergier e.l.)

 

 

Du finner KS rammeverk for tilsyn og PBL og KS sin veileder og anbefalte  mal for beregning av tilskudd her. Vi anbefaler en gjennomgang av dette i forkant av erfaringsseminaret.

Temaer for erfaringsdeling: (Ved påmelding skal du velge maksimalt to undertemaer for hver bolk som du ønsker å delta på.) Vi vil fordele i grupper slik at alle får sitte på bord der ett av dine ønskede temaer blir drøftet.

 

 

Det er obligatorisk å velge minimum 1 tema under.

 

 

Tilskudd

 

Pensjonskostnader - beregning, dokumentasjon og søknad ekstra tilskudd
Tilskuddsberegning til den enkelte barnehage og eventuelle endringer i løpet av året
Administrasjon og ledelse - Hva inngår i administrasjonspåslaget? Dokumentasjon av korreksjon
Barnetall i kommunale barnehager, deflator, kostbetaling personalet, kapitaltilskudd m.m.
Generelt om korreksjoner fra kommuneregnskapet og dokumentasjon av slike
Bruk av malen utarbeidet av KS og PBL

 

 

 

Annet

 

 

 

 

Tilsyn

 

Risikoanalyse
§ 14a sett i relasjon til § 16a og forskrift om regnskapsplikt
Bokstav a og kommunenes dokumentasjon og vurderinger ved tilsyn
Bokstav b og kommunenes dokumentasjon og vurderinger ved tilsyn
Bokstav c og kommunenes dokumentasjon og vurderinger ved tilsyn

 

 

 

Annet

Faktura

Betalingsalternativ:
Faktura
Elektronisk faktura EHF
PO-nummer (Innkjøpsordre nr.):
Felt merket med   *   må fylles ut.
Powered by WebSite