HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    

 

Etikk, kvalitet og ledelse
KS inviterer til etisk refleksjon og faglig fordypning

 

 

Høsten 2017 arrangerer KS fire regionale konferanser med tittelen: «Etikk, kvalitet og ledelse». Arrangementet er fra lunsj til lunsj, og det er fire spennende og inspirerende foredragsholdere på listen: filosof Henrik Syse, prosjektdirektør i Helsedirektoratet Anne Hafstad, psykiater Unni Kristiansen fra UnniK og professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø. Det blir også innlegg med lokale gode eksempler og tid til å dele erfaringer med andre deltagere.

Konferansene retter seg mot ledere på alle nivåer innen de kommunale helse- og omsorgstjenestene, men er åpne for alle interesserte.

 

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en systematisk satsing på etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange av dere kjenner arbeidet som har vært gjort i kommunene siden starten i 2007. Fra 2016 videreføres arbeidet som en satsing og knyttes enda tettere opp mot kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene.

 

Satsingen har som oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for
• at etisk refleksjon er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
• å spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.
• å støtte kommunenes arbeid med å øke kompetansen i håndtering av etiske utfordringer.

 

PÅMELDING:

• Tromsø 10.-11. oktober: PÅMELDING (Scandic Ishavshotel)
• Bergen 19.-20. oktober: PÅMELDING (Thon Hotel Bergen Airport)
• Gardermoen 24.-25. oktober: PÅMELDING (Clarion Hotel & Congress Oslo Airport)

• Trondheim - dato ikke satt (november eller januar)

 

 

 
 
 
 

 

Powered by WebSite