HJEM    PROGRAM    PRAKTISK INFORMASJON    DELTAKERLISTE    

 

Etikk, kvalitet og ledelse
KS inviterer til etisk refleksjon og faglig fordypning

 

 

Høsten 2018 arrangerer KS fire regionale konferanser med tittelen: «Etikk, kvalitet og ledelse». Arrangementet er fra lunsj til lunsj, og det er fire spennende og inspirerende foredragsholdere på listen: filosof Henrik Syse, prosjektdirektør i Helsedirektoratet Anne Hafstad, psykiater Unni Kristiansen fra UnniK og professor Rudi Kirkhaug ved Universitetet i Tromsø. Det blir også innlegg med lokale gode eksempler og tid til å dele erfaringer med andre deltagere.

 

 

Samarbeid om etisk kompetanseheving er en systematisk satsing på etikkarbeid i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Mange av dere kjenner arbeidet som har vært gjort i kommunene siden starten i 2007. Fra 2016 videreføres arbeidet som en satsing og knyttes enda tettere opp mot kvalitetsarbeid og fagutvikling i tjenestene.

 

Satsingen har som oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å arbeide for
• at etisk refleksjon er en naturlig del av helse- og omsorgstjenestenes kontinuerlige forbedringsarbeid og faglige utviklingsarbeid.
• å spre metoder og verktøy for etisk refleksjon og systematisk etikkarbeid som er utviklet gjennom prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving.
• å støtte kommunenes arbeid med å øke kompetansen i håndtering av etiske utfordringer.

 

PÅMELDING:

Bergen 8.-9. mars 2018: Påmelding stengt, vennligst send mail hvis dere ønsker å delta (Thon Hotel Bergen Airport)

 

Tromsø 10.-11. april 2018: ÅPEN PÅMELDING (Scandic Ishavshotel)

 

Spørsmål rundt påmelding, send en e post: HER

 

 

 
 
 
 

 

Powered by WebSite