HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 

Fredag 3. mai 2019

 

 

08:30

Registrering - kaffe/te

   

09:00

Velkommen v/ Marianne Næss, varaordfører i Hammerfest 

   

09:20

Presentasjonsrunde

   

09:30

Kort om prosjektet «Aktiv fritid barn og unge», erfaringer v/ Christian Hellevang, KS

   

09:45

«Isbjørnfondet» i Hammerfest v/ direktør Espen Hansen, Hammerfest næringsforening 

   

10:05

Medvirkning med virkning – ungdomsmedvirkning v/ Karoline Steen Nylander, Press

   

10:20

Oppdrag 31 Rett til fritid, erfaringer med ungdomsmedvirkning fra Tana kommune

 

 

10:35

Innafor - ferie og fritid for barn og unge i lavinntektsfamilier i Hammerfest v/ Hammerfest kommune 

   

10:50

Pause

   

11.00 

Arbeid med å sikre barn og unge mulighet til aktiv fritid v/ NAV Hammerfest 

   

11:15

Eksempel på et godt tiltak for ungdomsmedvirkning v/ Sif Vik, Tromsø kommune

 

 

11:30

Lunsj

 

 

12:20

Innlegg v/ Martin Gustavsen, Frivillighet Norge

 

 

12:35

Ungdom, ideer og muligheter v/ Lillian Solheim, Bufdir

 

 

12:45

Eksempel på et godt tiltak for ungdomsmedvirkning v/ Marte Eliassen Prosjektleder Ungdom i Fokus,

 

Porsanger kommune

 

 

13:10

Pause

 

 

13:25

Tid til dialog og samtale

 

 

13:35

Avslutning v/ Christian Hellevang, KS

 

 

13:40

Frivillig befaring på fritidsklubb eller annet tiltak

 

 

15:00

Takk for i dag!

 

https://www.nrk.no/finnmark/naeringslivet-oppretter-fond-for-a-stotte-barneidretten-1.14180071

 

https://www.hammerfest.kommune.no/kultur-og-fritid.154572.no.html

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite