HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 

 
Er du engasjert av noe av dette, er du velkommen til fagdager i Fredrikstad mandag 22. januar fra kl.11:00 og
tirsdag 23. januar til kl.15:00. 21 kommuner deltar allerede i et kommunenettverk i regi av KS om klimatilpasning.
 
I januar 2018 inviterer vi til to åpne fagdager i samarbeid med Fredrikstad kommune.
 
Vi fokuserer på klimatilpasning sett med kommunnes perspektiv. Under fagdagene vil vi gi faglig oppdatering på temaene, dele gode kommuneeksempler og drøfte dette i grupper med representanter for flere kommuner. Vi vet at når engasjerte mennesker møter gode faglige innlegg og hverandre, utvikles bedre praksis. Dette er en samlong preget av nettverksmetodikk, og faglige innlegg skal bearbeides i samtaler på tvers for å utvikle lokal praksis.
 
Fagdagene passer for politisk og administrativ ledelse, planleggere og byggesaksfolk, miljørådgivere og landbruksfaglige medarbeidere, beredskap, m.v. Vi har særlig fokus på kommunens strategiske tilnærming til disse områdene, og bred deltakelse vil berike samtalene.
 
Samlingen blir på Quality Hotel, Fredrikstad
 
Velkommen!
 

 

Powered by WebSite