HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 

Velkommen til Fagdag i etikk

 

 

Senter for medisinsk etikk (UiO) og Satsingen Samarbeid om etisk kompetanseheving, KS inviterer til fagdag om etikk:

Hvordan lykkes med etikkarbeidet?

 

Onsdag 10. april kl.08:30-16:00 på Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger

 

Målgruppen er særlig de som jobber som etikkveiledere

eller har/ønsker å ha et særskilt ansvar for etikkarbeid i kommunen sin.

 

 

Powered by WebSite