KS Hedmark og Oppland:

Avtalekurs for rektorer/skoleledere

HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

 

Invitasjon til avtalekurs

for skoleledere og personal-/HR-medarbeidere

 

 

KS Hedmark  og Oppland arrangerer avtalekurs for skoleledere og for personal-/HR-medarbeidere som jobber med undervisningspersonalet.

 

Sted: Honne Hotell og konferansesenter, Biri

Dato: 22. november 2018 kl. 09.30-15.30

(kaffe og rundstykker fra kl. 09.00)

 

Målgruppe

Skoleledere og personal-/HR-medarbeidere som jobber med undervisningspersonalet.

Kurset er åpent kun for arbeidsgiverrepresentanter.

 

Forelesere er spesialrådgiverne Kjersti S. Myklebust og Inger Marie Højdahl, KS Forhandling.
 

Innhold

 • Tilsetting av lærere

  • Forskrift til opplæringsloven og krav til kompetanse ved tilsetting i undervisningsstilling

  • HTAs vedlegg 6 – stillingskodeinnplassering for undervisningspersonalet

  • Tilsettingsformer, lengde på arbeidsforhold m.m.

 • Hovedtariffavtalen – særbestemmelser for undervisningspersonalet

  • Feriebestemmelser, full lønn i ferien første yrkesår, gjeninntreden i stilling etter omsorgspermisjon osv.

 • Arbeidstidsavtalen SFS 2213

  • Lokale forhandlinger om arbeidsår og arbeidstid

  • Bruk av arbeidsplaner

  • Overtidsbestemmelsene

  • Tidsressurser

  • Funksjoner og funksjonstillegg

 

 • Praktiske problemstillinger, eksempler og erfaringsutveksling

 

Pris: kr 750 inkl. servering.

Bindende påmelding innen 8. november 2018

 

Med vennlig hilsen

 

Trond Lesjø                                                          

regiondirektør                                                       

 

 

 

 

 

Powered by WebSite