Folkehelseseminar

Tverrsektorielle samarbeidsstrukturer i kommunen

 

8. november 2018 kl. 10.00-15.00

i Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar, Tingsalen

Program 

 

Enkel lunsj kr 200.

 

Påmeldingsfrist: 31. oktober  2018