Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Hedmark og Oppland:

Informasjon om mellomoppgjøret og kompetanse og rekruttering

 
 
HJEM    PÅMELDING    KONTAKTINFORMASJON    

 

 

Invitasjon til  informasjonskonferanse etter tariffoppgjøret 2019

 

I samarbeid med KS forhandling, inviterer KS Hedmark og Oppland til informasjonskonferanse for å informere om resultatet av årets oppgjør og hvordan det skal iverksettes. Det vil bli også bli informert om nye pensjonsordninger i kommunal sektor.

 

Konferansen arrangeres på Scandic Hafjell, Hundervegen 1, Øyer, tirsdag 4. juni 2019 fra kl. 10.00-15.00.

Kaffe og "frokost" serveres fra kl. 09.30

 

I år ble det, i tillegg til sentrale tillegg, enighet om særskilte lønnstiltak for enkelte arbeidstakergrupper, og iverksettingen av dette lønntiltaket vil få et særskilt fokus på konferansene. I tillegg til en gjennomgang av det økonomiske fra tariffoppgjøret 2019, vil det i år også bli avsatt tid til endringene i pensjonsordninger i kommunal sektor.

 

Målgruppe:

Målgruppe vil være HR-/personal-/lønnsmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som har behov for kunnskap om tariffoppgjøret, og endringene i HTA

 

Tentativ dagsorden:

10.00-12.00 Del 1 – informasjon om tariffoppgjøret 2018:

  • Tilbakeblikk på forhandlingene, forhandlingsprosessen og om KS’ prioriteringer

  • Gjennomgang av de økonomiske elementene, herunder sentrale tillegg og særskilt lønnstiltak for høgskolegruppene/fagarbeidere med lang ansiennitet

  • Gjennomgang av nye pensjonsordninger i kommunal sektor og ny sentral generell særavtale SGS 2020

12.00-13.00 Lunsj

13.00-15.00 Del 2 – andre temaer:

  • Lokale lønnsforhandlinger 2020:

    ny kunnskap fra FOU om lokale lønnsforhandlinger, forberedelser, prioriteringer m.m. Diskusjon og erfaringsutveksling.

  • Kompetanse og rekruttering:

    Lønnspolitikk og lokalt handlingsrom i HTA, bruk av særskilte lønnsforhandlinger, kompetanseforhandlinger, erfaringer fra ny drøftingsbestemmelse om rekrutteringssituasjonen. Diskusjon og erfaringsutveksling.

 

Foreleser er spesialådgiver Kjersti Myklebus fra KS Forhandling. Hun har også deltatt i forhandlingene.

Vi ber deltakerne ta med HTA og årets forhandlingsresultat.

 

Bindende påmelding innen 29. mai 2019. Deltakeravgift er kr 1.000.

 

Det går busser fra Lillehammer stasjon og til Hafjell: https://www.opplandstrafikk.no

 

Eventuelle spørsmål kan du rette til astrid.tomter@ks.no

 

Til orientering så blir tariffkonferansen den 11. juni i Østfold/Akershus streamet fra kl. 09.00.

Selv om det er gratis med deltakelse via streaming, må en melde seg på via denne linken:

http://ks.event123.no/Streamingavinformasjonskonferansen2019/paamelding.cfm?pAction=Form

Streaming-deltakerne vil da få tilsendt lenke til streamingen i løpet av mandag 10. juni.

 

Med vennlig hilsen

Trond Lesjø

regiondirektør KS Hedmark og Oppland

 

 

 
Powered by WebSite