Aktivitetskalender     Om KS   

 

KS Hedmark og Oppland:

Kick off - Evaluering og revidering av Samarbeidsavtalen

 
 
HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    KONTAKTINFORMASJON    

 


 

     

 

Kick-off - Evaluering og revidering av Samarbeidsavtalen, introduksjon og

arbeidsøkt

1. februar 2018 kl. 10.00-15.30 på Scandic Ringsaker

for kommunene i Hedmark og Oppland og Sykehuset Innlandet

Levende samarbeidsavtaler til det beste for pasientene

 

Kl. 10.00 Velkommen ved Alice Beathe Andersgaard og/eller Ellen Henriette Pettersen

Kort oppsummering av evalueringen ved Arne Skogsbakken, leder i OSU


Kl. 10.15 Berit Marie Flønæs,Vestre Viken og Anne Marie Flovik, Bærum kommune, deler erfaringer fra tenketanken i sin region, med vekt på verdigrunnlaget


Kl. 11.15 Gruppeinndeling etter hver enkelt avtale og rutine og påmelding. Resultatet av evalueringen legges til hver gruppe

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13.15 Gruppearbeidet forsetter

Kl.14.30 Hver gruppe lager plan for hvordan arbeidet skal sluttføres. Frist Innen 1. september

Kl. 15.00 Vel hjem

 

----

Påmelding - gå til fanen "påmelding". Påmeldingsfrist: 20. januar 2018.

Her krysser du av for hvilken tjenesteavtale du ønsker å arbeide med:

NB! Husk at alle avtalene må dekkes av minst 2 til 3 personer fra sykehus og kommune.

Overordnet tjenesteavtale

Tjenesteavtalene:

  1. Ansvar og oppgavefordeling

  2. Koordinerte tjenester

  3. Ansvar og oppgaver for innleggelse og utskrivelse fra sykehuset Innlandet

  4. Beskrivelse av kommunes tilbud om øyeblikkelig hjelp

  5. Samarbeid om utdanning og forskning

  6. Samarbeid om svangerskap-, fødsel og barsel omsorg

  7. Samarbeid om IKT løsninger lokalt

  8. Samarbeid om forebygging

  9. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjede

  10. Samarbeid om turnuslegetilsetting

 

Rutinene vil følge tjenesteavtalene, og evalueringen vil legges til de ulike gruppene.

 

Velkommen til en kick-off med viktig arbeid!

 

På vegne av OSU

Marthe Flugstad og Liv Kaatorp

         

 

 
Powered by WebSite