Kurset er fulltegnet

Kurs i arbeidstidsordninger og turnusplanlegging

 

KS Hedmark og Oppland inviterer til dagskurs på First Hotel Victoria, Hamar, den 7. november 2018 fra kl. 09.30-16.30.

(Kaffe og rundstykker fra kl. 09.00)

 

Målgruppe

HR og ledere/avdelingsledere, eventuelt andre som setter opp arbeidsplaner.

 

Kurset tar i hovedsak for seg:

- Arbeidsgivers styringsrett

- Arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven og hovedtariffavtalen, herunder betalingsbestemmelsene.

 

Temaene blir grundig behandlet og problemstillinger fra den enkelte kommune må gjerne bringes inn på forhånd til astrid.tomter@ks.no.

 

Forelesere er spesialrådgiverne Kine Moland Brox og Hege Torvbråten, KS.

 

Deltakerne må ta med seg hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven.

 

Påmeldingsfrist er 15. oktober 2018.

 

Spørsmål kan rettes til astrid.tomter@ks.no.

 

Med vennlig hilsen

 

Trond Lesjø                                                           Astrid Tomter

regiondirektør                                                        rådgiver