KS Hedmark og Oppland:

Kurs i skolejuss

 
 
HJEM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 

KURS I SKOLEJUSS

30. oktober 2019

Quality Hotel Strand Gjøvik

09:30- 16:00

 

Invitasjon

 

KS Hedmark og Oppland inviterer skoleledere og ledere innen skolesektoren i kommunen/fylkeskommunen

(skolefaglig ansvarlig, skolesjef/oppvekstsjef, rektorer, PPT-ledere, HR og andre aktuelle ledere)

Kursets målsetting

 

  • Gi deltageren påfyll til sin juridiske verktøykasse.
  • Tydeliggjøre ledelsens handlingsrom.
  • Bidra til trygghet i forhold til jussens plass i skolen.
  • Se jussen som virkemiddel for å oppnå god utnyttelse av skolens ressurser, samtidig som elevers og ansattes rettigheter ivaretas.

Innhold og rammer

 

Registrering fra 09:00 - rundstykker og kaffe
Oppstart 09:30


Temaer:

  • Skolens plass i kommunen, skoleeierrollen, skolens rammer, ledelse
  • Rettigheter og plikter
  • Erstatning og straff
  • Utvalgte deler fra opplæringsloven
  • Arbeidsrett med vekt på kap. 9A

 

Lunsj 12:30

Dagen avrundes 16:00


Forelesere:
Advokat Tor Allstrin, leder KS-advokatene
Advokat Øyvind Renslo, KS-advokatene
Spesialrådgiver Jorun Sandsmark – KS Utdanning

 

Praktisk informasjon og påmelding

 

Deltakeravgift 850,-
Elektronisk påmelding:

http://ks.event123.no/HedmarkogOpplandKursiskolejuss/paamelding.cfm?pAction=Form


Påmeldingsfrist 16.oktober

 

 

 

 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


 

 

 

Powered by WebSite