KS Hedmark og Oppland: Nettverk for helse- og omsorgsledere

HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

 

 

Nettverk for helse- og omsorgsledere i Hedmark og Oppland

 

KS Hedmark og Oppland inviterer til samling den 2. oktober 2018 i Tingssalen, Hedmark fylkeskommune, Hamar

 

Mål for samlingen:

  • Oppdatering på e-helse og faglig påfyll

  • Er det behov for å etablere et Helse- og omsorgsleder-forum i Hedmark og Oppland?

 

Bakgrunn:

Det skjer svært mye innen helse- og omsorgstjenestene og det er stort trykk på innovasjon og digitalisering i norske kommuner

 

Agenda:

10.00-10.15 Velkommen ved Liv Kaatorp, KS Hedmark og Oppland

 

10.15-10.45 KS sitt arbeid på e-helse området ved Heidi Slagsvold, KS

 

10.45-11.15 Modernisering av Folkeregistret v/ Ingeborg Berger, KS

 

11.15-11.30 Pause

 

11.30-12.15 Digihelse v/ Ingeborg Berger, KS

 

12.15-13.00 Kommunesamarbeidet i Agder v/ Wenche P.Dehli, Kristiansand kommune

 

13.00-14.00 Lunsj

 

14.00-15.00 FoU En samfunnsøkonomisk vurdering av tjenester til mennesker med lettere psykiske helseproblemer v/ Anne Jensen, KS

 

15.00-15.30 Gruppediskusjoner - Har vi behov for regelmessige samlinger for ledere av helse- og omsorgstjenestene?

 

15.30-16.00 Konklusjoner og takk for nå!

 

 

 
 
Powered by WebSite