KS Hedmark og Oppland: Nettverk for helse- og omsorgsledere

HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    

 

 

Nettverk for helse- og omsorgsledere i Hedmark og Oppland

 

KS Hedmark og Oppland inviterer til samling den 7. mars 2019 i Tingsalen, Hedmark fylkeskommune, Hamar

 

Mål for samlingen:

  • Bli bedre kjent og lære av hverandre. Styringsdata

 

Agenda:

 

10.00-10.10 Velkommen ved Liv Kaatorp, KS Hedmark og Oppland

 

10.10-10.45 Presentasjon av styringsdatamodell ved Lars Rønning, HSØ

 

10.45-11.15 HelseINN - en motor for innovasjon i Innlandet? ved Ingrid Busterud

 

11.15-11.45 Kompetansebroen ved Bente Kristin Langvik Olsen, SI

 

11.45-12.30 Lunsj

 

12.30-13.00 "Leve hele livet" - Et aldersvennlig samfunn. Hvordan skal vi jobbe med dette i Hedmark og Oppland? Hva er viktig for kommunene? Ved Liv Kaatorp

 

13.00-13.15 Pause

 

13.15-14.15 "Tillitsmodellen i Oslo kommune" ved professor Etty Ragnhild Nilsen, USN

 

14.15-14.30 Pause

 

14.30-15.00 Presentasjon av NOU 2018:16 "Det viktigste først" ved Vigdis Galaaen, helse- og omsorgsleder i Hamar kommune og medlem i Blankenholmutvalget 

 

15.00-15.30 Drøftinger - Hvordan kan vi dra nytte av nettverket for helse- og omsorgsledere? (skal vi ha en arrangementskomite?)

 

15.30 Konklusjoner og vel hjem!

 

 

 
 
Powered by WebSite