KS Hedmark og Oppland:

Opplæring ny kommunelov

HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    

 

Opplæring i ny kommunelov

på Scandic Lillehammer Hotel 25. april 2019

 

Program for dagskurs: Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven

09.30 - 10.00

Registrering - kaffe, te og servering

10.00 - 10.45

En ny og moderne kommunelov

  -  Presentasjon av de generelle trekkene

  -  Formål, selvstyre og prinsipper

  -  Informasjonsbestemmelsen

  -  Oversikt over andre viktige endringer

10.50 - 11.15

Hvilke muligheter gir ny kommunelov? v/ KS

11.15 - 11.30

Pause

11.30

Parallelle sesjoner:

Administrasjonen:

- Reglene om administrasjonen

- Særlig om arbeidsgiveransvaret

- Interkommunalt samarbeid

- Kommunalt foretak
 

 

 

Egenkontroll og statlig styring

- Kommunestyres overordnede kontrollansvar

- Kontrollutvalget- og sekretariatet

- Forvaltningsrevisjon

 - Internkontroll

- Eierstyring

- Eierskapskontroll

- Innsynsrett ovenfor private

- Lovlighetskontroll

- Statlig tilsyn

 

13.00 - 14.00 

Lunsj

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.45

Parallelle sesjoner:

Folkevalgte og folkevalgte organer

- Folkevalgte organer

- Folkevalgte

- Saksbehandlingsreglene

- Møteprinsippet

- Innbyggerdeltakelse (særlig i lys av nye organregler)

- Delegering

- Valgbarhet

- Valg til folkevalgte organer

- Suspensasjon

 

Vel hjem!

 


Økonomibestemmelsene

- Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

- Finansforvaltning

- Lån og garantier

- ROBEK

- Regnskapsrevisors mandat

 

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite