KS Hedmark og Oppland inviterer til

  STRATEGIKONFERANSEN 7. - 8. februar 2019

på Scandic Ringsaker

 

Målgruppe: Politikere, ordførere, rådmenn, HR, enhetsledere og andre interesserte. (Vi oppfordrer til å delta med en kommunegruppe.)

PROGRAM

Strategikonferansen følger opp de aktuelle tema fra debattheftet der medlemmene er invitert til å komme med innspill knyttet til forhandlinger og utfordringer knyttet til kompetanse, samt digitalisering og KS sin rolle i dette arbeidet.

Sentrale medarbeidere som områdedirektør Helge Eide og Kristin Weideman Wieland og andre fra KS vil på første dag foredra om disse temaene.

I tillegg vil vi få et foredrag fra Robert Mood om å stå i endringsprosesser noe som nok er mer relevant enn noensinne.

I samarbeid med nye fylkeskommunen for Innlandet vil dag 2 bli viet sentrale problemstillinger som de ønsker å belyse og drøfte med representanter fra kommunene.

Dette må du ta del i - meld deg på strategikonferansen!
 

Bindende påmelding innen 18. januar 2019. For påmelding og registrering gå til fanen "påmelding".

 

Med vennlig hilsen

KS Oppland                                      KS Hedmark                                   Trond Lesjø

Aud Hove                                          Lise Selnes                                   regiondirektør

fylkesstyreleder                                fylkesstyreleder