Aktivitetskalender     Om KS     Arkiv     Presse     Kontakt     English     Español

 
 

KS Hedmark og Oppland

Temadag - Arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnevernet

 
 
HJEM    PRAKTISK INFORMASJON    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    KONTAKTINFORMASJON    

 

Invitasjon til temadag

 Arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnevernet

 

KS Hedmark og Oppland inviterer kommunene i vår region til å delta på temadag «Arbeidsgiveransvaret for ansatte i barnevernet» den 8. mars 2018 på Scandic Lillehammer hotel.

Temadagen er en del av innholdet i «Barnevernløft for Innlandet», men andre kommuner er velkommen til å delta denne dagen.

 

Målet for temadagen er å rette fokus mot de muligheter og utfordringer som ligger i det å være arbeidsgiver for ansatte i barnevernet. Barnevernet er en tjeneste på lik linje med andre kommunale tjenesteområder, dog har tjenesten noen utfordringer det er grunn til å se nærmere på. Temadagen vil gi mulighet for dialog om hvordan kommunene kan løfte noe av dette inn i planverk og arbeidsgiverpolitikk. Det kan være med å gi økt eierskap til kommunens barnevern fra administrativ og politisk ledelse. Dette forutsetter at politisk og administrativ ledelse har kunnskap og interesse for fagområdet og gjennom dette kunne delta aktivt i diskusjonene som berører strategiske valg som gjelder kommunens arbeidsgiveransvar i barnevernet.


Metode og innhold

Arbeidsgiverdagen er den første av fire temadager i «Barnevernløft for Innlandet». Dagen vil inneholde faglige innledninger, erfaringsutveksling og dialog. Samarbeid mellom kommuner i nettverket gir kunnskap om ulik organisering og ulike måter å møte utfordringer på. Det forventes at kommunene arbeider videre med temaet, spesielt sett opp mot kommunen sin arbeidsgiverpolitikk.

 

Deltakelse

KS anbefaler at kommunen deltar på temadagen med en representant for kommunens toppledelse, rådmann og/eller kommunalsjef, HR-avdeling, barnevernleder og evt nestleder/fagleder. Kommuner som er en del av et interkommunalt barnevern er velkommen til å delta, men da må også vertskommunen delta. Det kan være aktuelt å delta med andre og/eller flere fra kommunens ledelse.

 

Kostnader

Temasamlingen koster kr 750 for deltakere i Barnevernsløft Innlandet og
kr 1050 for deltakere fra andre kommuner.


Program  
 

 

Med vennlig hilsen

Trond Lesjø

regiondirektør

 

 
 
Powered by WebSite