Invitasjon til økonomikurs

 

KS Hedmark og Oppland inviterer kommunene i Oppland og Hedmark til økonomikurs i Fylkeshuset, Hamar, 29. januar 2019.

 

Målgruppe:

Rådmannens ledergruppe, enhetsledere med budsjettansvar og andre ledere med budsjettansvar.

 

Hensikt:

Økt forståelse for kommuneøkonomi, med hovedvekt på inntektssystemet, fordeling mellom kommuner, hovedutgiftsområdene, budsjett og noen enkle modeller.

 

Program 

 

Pris for dagdeltakelse inkl. lunsj kr 500. Påmelding innen 21. januar 2019. For påmelding gå til fanen "påmelding".

 

Med vennlig hilsen

Trond Lesjø

regiondirektør