HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 

KS (Kommunesektorens organisasjon) inviterer til fagseminar

 

31. oktober - 1. november 2018 på

 

Scandic Oslo Airport, Gardermoen

 

 

 

Det gode samfunn – utopi eller realitet?

 

Seminaret markerer avslutningen av Prosjekt Helse og Omsorg i Plan (2011 – 2018)

Alle er opptatt av å leve i et samfunn som legger vekt på likeverd, trygghet, muligheter og trivsel. Likevel ser vi stadig større forskjeller mellom rik og fattig hva angår utdanning, inntekt, arbeidsledighet og egen helse.
Dette er et stort tankekors, selv i et land som Norge hvor fellesgodene er bedre enn de fleste andre land i verden.

KS ønsker å invitere til et 2 dagers seminar, hvor vi inviterer forelesere og forskere til å belyse mange sider av temaet «Det gode samfunn – utopi eller realitet?» og også gi noen råd om hvordan planleggere, kommuner og stat kan bidra til en positiv utvikling innenfor dette feltet.

 

 

 

 
 
For spørsmål vedr. påmelding: Helseogomsorgiplan1@event123.no
     
 
 
 

 

Powered by WebSite