Læringsnettverk - psykisk helse og rus

 
PÅMELDING    DELTAKARLISTE    
Ikke fyll ut dette feltet:

Personinformasjon

Etternamn:
*
Fornamn:
*
Tittel:
*
E-post:
*
Mobil:

Firmainformasjon

Firmanamn:
*
Avdeling:
Postadresse:
*
Postnummer:
*
Poststad:
*
Ref.nr el.likn. (dersom du ikkje har ref.nr, set X):
*

Deltaking

Deltaking nettverkssamling med rom og middag
Bestill: Pris inkl. mva:
2 230,00
Deltaking nettverksamling utan rom og middag
Bestill: Pris inkl. mva:
1 225,00
Middag for ikkje-buande
Bestill: Pris: 
435,00

Merknad til arrangør
Kva for rolle har du i ditt arbeid?
Leiar/rådgivar Heimebaserte tenester
Bustad/institusjon Tilsett med brukarerfaring
Arbeid/aktivitet Terapi/kursverksemd
Anna

Faktura

For å kunne motta faktura må organisasjonsnummer legges inn (9 siffer)
(Organisasjonsnummer finner du her)

Dersom din arbeidsgiver kan motta eFaktura, blir fakturaen sendt til registrert adresse. De som ikke kan motta eFaktura, vil motta faktura som PDF på epost.


Skriv inn organisasjonsnummeret ditt (9 siffer)
*

Evt. bestillingsreferanse:
PO-nummer (Innkjøpsordre nr.):
Felt merket med   *   må fylles ut.
Powered by WebSite