PROGRAM    PÅMELDING    DELTAKARLISTE    KONTAKTINFORMASJON    
 
 
KS Hordaland inviterer til

Strategikonferansen og FylkesmøtetScandic Flesland Airport Hotel

 23.-24. januar 2018

 

   
Fylkesstyret i KS Hordaland legg opp til at Strategikonferansen skal ha innhald og form som er aktuell for   
fylkeskommunen, alle kommunar og delegatane til KS Fylkesmøte.  

Målgruppe
 
Fylkesordførar/ordførar, fylkesutval/formannskap, fylkesrådmann/rådmann, HR-/personalleiar,   
leiing i medlemsbedrifter i KS Bedrift, delegatar til KS Fylkesmøte.  
   
   
Utvida påmeldingsfrist Strategikonferansen: 8. januar 2018  
Merk: Bindande påmelding.  
Vi minner også om rådmannsamlinga som finn stad på same hotell den 22. januar. Eigen invitasjon er send ut.   
   

 

 

 

 


 

 

 

Powered by WebSite