Informasjonskonferanse etter Hovedtariffoppgjøret 2018: Hjem

HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    
 
Invitasjon til streaming evt. deltakelse på informasjonskonferanse etter Hovedtariffoppgjøret 2018.
 
KS Akershus og Østfold inviterer, i samarbeid med KS forhandling, til informasjonskonferanse for å informere om resultatet av årets oppgjør og hvordan det skal iverksettes. Det vil bli informert både om resultatet når det gjelder sentrale lønnstillegg og iverksettingen av disse, og om andre endringer i Hovedtariffavtalen som det ble enighet om.
 
I år ble det en rekke endringer når det gjelder ubekvemstilleggene og innretningen på disse, og dette vil få et særskilt fokus på konferansene. I tillegg til en gjennomgang av resultatet fra tariffoppgjøret 2018, vil det i år også bli avsatt tid til to temaer som har vært sentrale for KS Forhandling de seneste månedene; ny tjenestepensjon for offentlig sektor og ny særavtale for avlastere.
 
Konferansen vil bli streamet.
 
 
Målgruppe:
Målgruppe vil være HR-/personal-/lønnsmedarbeidere og andre arbeidsgiverrepresentanter som har behov for kunnskap om tariffoppgjøret, og endringene i HTA. Konferansen er ikke åpen for tillitsvalgte.
 
Tentativ dagsorden:
• Tilbakeblikk på forhandlingene, forhandlingsprosessen og om KS’ prioriteringer
• Gjennomgang av de økonomiske elementene, herunder sentrale tillegg
• Gjennomgang av bestemmelsene rundt heltidskultur og bedret kompensasjon for helgearbeid
• Andre endringer i hovedtariffavtalen
• Sentrale elementer i ny offentlig tjenestepensjonsordning
• Sentrale elementer i SGS 1030 Avlasteravtalen
• Andre temaer
Vi ber deltakerne ta med HTA og årets forhandlingsresultat.
 
Sted:
KS Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo (KS huset).
Streaming: Link for streamingen vil bli lagt ut på www.ks.no konferansedagen.
 
Dato:
13. juni 2018, kl. 09:00 – 14:00 (pause/lunsj kl. 11:00-12:00).
 
Pris:
For deltakelse på KS huset er prisen Kr 700,- pr. deltager. Dette inkluderer lunsj m.m.
Streaming: Det er gratis å følge streamingen.
 
Påmelding:
Bindende påmeldingsfrist for deltakelse på KS huset er 1. juni 2018. 
Streaming: Det kreves ikke påmelding for å følge streamingen.
Powered by WebSite