Informasjonskonferanse etter Hovedtariffoppgjøret 2019: Hjem

HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    

 

Invitasjon til informasjonskonferanse etter tariffoppgjøret 2019.

 

I samarbeid med KS forhandling, inviterer KS Akershus og Østfold til informasjonskonferanse for å informere om resultatet av årets oppgjør og hvordan det skal iverksettes. Det vil bli også bli informert om nye pensjonsordninger i kommunal sektor.

 

I tillegg til sentrale tillegg, ble det i år enighet om særskilte lønnstiltak for enkelte arbeidstakergrupper. Iverksettingen av dette lønntiltaket vil få et særskilt fokus på konferansene. I tillegg til en gjennomgang av de økonomiske forhold ved tariffoppgjøret, vil det også bli avsatt tid til informasjon om endringene i pensjonsordninger i kommunal sektor.

Powered by WebSite