HJEM    PROGRAM    SESJONER    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    MÅLEKONFERANSEN    PRESENTASJONER

 

MANDAG 28. MAI
09.00   Registrering
10.00   Velkommen
 

10.05

 

Verdiskapning og velferd - et spørsmål om prioriteringer eller er tiden for den brede nordiske modell over?

Forsker Ådne Cappelen, Statistisk sentralbyrå

11.00  
Når man ikke har et Oljefond - Hva gjør man da?
 
Chefekonom/Direktör Annika Wallenskog, Sveriges Kommuner och Landsting
11.45   Lunsj
 
Spor   Politisk økonomi Økonomiledelse Fagøkonomi Styring Revisjon/finans
13.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINAR A

(Norden 3)

  

Knut Vareide

Fagkoordinator Regional utvikling

Telemarksforsking

 

Runa Finborud

Ordfører

Os i Østerdalen

SEMINAR B
 
(Skandinavia 1)
 
SEMINAR C
 
(Europa 2)
 
 

 

 

 

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver, KS

 

SEMINAR D
 
(Norden 1+2)
 
 
 
 
 
 
Morten Hyllegaard

BETA

Udviklingsburreauet

SEMINAR E
 
(Skandinavia 2)
 

 

Andreas Chr. Nørve

Rådmann

Vanylven kommune

Årets Kommuneprofil i Kommunal Rapport 2017

13.45   Kaffe og utstillervandring
14.15  
SEMINAR F
(Skandinavia 1)
 

- hvilken betydning har de for kommunene?

 

Lars Håkonsen

Forsker/sosialøkonom

Telemarksforsking

SEMINAR G
(Europa 2)
 

 

 

 

Bent Devik

Seniorrådgiver

Kommunal- og moderniserings-departementet

 
SEMINAR H
(Norden 1+2)
 
 

 

 

 

Trond Hjelmervik

Seniorrådgiver

Kommuneøkonomi

KS

 
 
SEMINAR I
(Skandinavia 2)
 

 

Bjarte Bogsnes

Senior Advisor Performance Framework

Equinor (Statoil)

SEMINAR J
(Norden 3)
 

arbeidskriminalitet i Norge

 

 

Einar Haakaas

Forfatter, tidligere

journalist i Aftenposten

 

15.00   Kaffe og utstillervandring
15.30  
SEMINAR K
(Skandinavia 2)
 
 
 

Aase Marthe J.

Horrigmo (H) KMD

 

Harry Valderhaug 

Giske kommune

SEMINAR L
(Europa 2)
 

Forsvarlig gjeldsforvaltning – og forholdet mellom gjeld og inntekt

 

 

Even Vaboen

Seniorrådgiver

Kommunalavdelingen KMD

 

Lars Strøm Prestvik

Utlånsdirektør 

Kommunalbanken

 

Ståle Anker Ljøen

Økonomisjef

Stranda kommune

SEMINAR M
(Skandinavia 1)
 
SEMINAR N
(Norden 3)
 
SEMINAR O
(Norden 1+2)
 

Digitalisering er i vinden! Hva betyr dette for kommunale tjenester og hva gjør kommunene? 

 

Ingrid Enge

Seniorrådgiver

Riksrevisjonen

 

Roboten kommer til regnskapskontoret!

 

Aase Marit Fjellanger

Daglig leder

Sk-regnskap

Stavanger kommune

16.15   Kaffe og utstillervandring
16.30  
LEVERANDØR-
SEMINAR L1
(Norden 3)
 
 

K-LEAN

 

 

 

Bærum kommune

Karianne Fjeldstad

Seniorrådgiver

KS-Konsulent
 
 
LEVERANDØR-SEMINAR L2
(Norden 1+2)
 
 
 
 

 

 

Helge Strømme 

Adm.dir Xledger AS

Anette Farstad

Markedsansvarlig 

Stratsys, Arena Norge AS

Dan Lorentzen 

Markedsansvarlig ERP

Arena Norge AS

LEVERANDØR-SEMINAR L3
(Skandinavia 2)
 
 
 
 

 

Stig Andre Dignæs  

Rundhaug

Produktansvarlig

Kommuneforlaget 

 

LEVERANDØR-
SEMINAR L4
(Europa 2)
 
 
 

 

Halvor Walla 

Daglig leder Framsikt

Randi Sandli

Økonomisjef  

Asker kommune

Ole K. Grinde 

Økonomisjef 

Horten kommune

LEVERANDØR-
SEMINAR L5
(Skandinavia 1)
 
 
 
KBN-skolen/KBN-finans
 

Lars Ludvigsen

Marit Urmo Harstad

Lars Bekkelund

Senior kunde- og markedsansvarlig

Kommunalbanken

17.30   SLUTT
19.30   Middag og underholdning
 
TIRSDAG 29. MAI
08.30   Kaffe
09.00
 
 
God morgen!
Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS og Kristine Falkgård, adm.dir i Kommunalbanken
 

09.05

 

 

 

Framtidsutsiktene for norsk og internasjonal økonomi generelt og offentlig/kommunal sektor spesielt.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem 

09.45

 

Kommuneproposisjonen for 2019 - Hva skjer?

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 

Kommentar fra KS

Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen

Spørsmål fra salen

11.00   Kaffe og utstillervandring
11.15  
SEMINAR P
(Europa 2)

Kommuneøkonomien på kort og mellomlang sikt

 

 

 

 

 

Thorbjørn Eika

Sjeføkonom

SEMINAR Q
(Skandinavia 2)
 
SEMINAR R
(Skandinavia 1)
 
SEMINAR S
(Norden 1+2)
 

Balansert målstyring som virker!

 

 

 

 

 

Siv Tove Sødal

Rektor

Sodin skole

Hemne kommune

 

Torger Aarvaag

Rådmann

Hemne kommune

SEMINAR T
 

 

Utgår

 

 

Leverandørseminar

12.00   Kaffe og utstillervandring
12.15  
SEMINAR U - AVLYST
 

 

 

SEMINAR V
(Europa 2)
 
SEMINAR W
(Skandinavia 1)
 
SEMINAR X
(Norden 1+2)
 
 
 

 

 

Micco Grönholm,

Head of Future

  Helsingborg stad

 

SEMINAR Y
(Skandinavia 2)
 

Kommunaløkonomisk bærekraft -

Hvilken rente skal vi velge?

 

 

 

Guttorm Egge

Senior kredittanalytiker

Kommunalbanken

 

Tom Pehrsen

Senior porteføjeforvalter

Kommunalbanken

13.00   KOMØK 2018 avsluttes med lunsj
13.30   Kommunal Rapport arrangerer Målekonferansen

Powered by WebSite