HJEM    PÅMELDING    PROGRAM    SEMINARER    KOMØK MASHUP    KOMMUNEBAROMETERKONFERANSEN    PRAKTISK INFORMASJON    

 

Velkommen til KOMØK 19!
 

 

KOMØK er den viktigste faglige og sosiale arenaen for alle som er opptatt av kommuner

og kommuneøkonomi. Hovedtemaene på konferansen vil være politisk økonomi, fagøkonomi, styring

og finansforvaltning. KOMØK (kommuneøkonomikonferansen) arrangeres i mai hvert år av KS,

Kommunalbanken, NKK og NKRF i felleskap.

 

I 2019 avholdes konferansen 27. og 28. mai på Clarion Hotel The Hub i Oslo:

 

 

 

 

 

 

Powered by WebSite