HJEM    PÅMELDING    PROGRAM    SEMINARER    KOMØK MASHUP    KOMMUNEBAROMETERKONFERANSEN    PRAKTISK INFORMASJON    

Mandag 27. mai

KL.

 

09.30

Registrering

 

10.00

Velkommen

 

10.05

 

 

Globale trender styrer lokalt handlingsrom

Kjell A. Nordström, professor, Institutt for internasjonal virksomhet, Handelshögskolan i Stockholm

11.00

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

11.15

Seminar (A)

 

Sjeføkonomens time

Status i norsk økonomi - konsekvenser for kommunesektoren

 

Thorbjørn Eika

Sjeføkonom

 KS

 

 

Seminar (B)

 

Handlingsrom 2020

- 10 konkrete tips for større økonomisk handlingsrom

 

Håvard Moe

Seniorrådgiver

KS Konsulent as

 

 

 

Seminar (C)

 

Hva er «riktig» netto driftsresultat i en kommune?

 

Menon- og Telemarksforsking Foreleser TBA

 

 

 

Seminar (D)

 

Demofrafi som utfordrer økonomien

Eldrebølge og befolkningsnedgang en trussel for lokalsamfunnet, eller?                                     

Erling Holmøy

Demografi

 

Hvordan håndtere vekst og reduksjon i ulike aldersgrupper?

 

Einar Spjøtvoll 

            Økonomisjef                 Malvik kommune

Seminar (E)

 

Ansvarsfordeling mellom kommune og revisor, hvor går skillet?

 

 

Morten Alm Birkelid

Daglig leder i Hedmark revisjon IKS

 

 

 

12.00

Kaffe & utstillervandring

12.15

Seminar (F)

 

Sju magre etter sju fete – hvordan kan Kommune-Norge håndtere tøffere tider?

 

  Ole P. Pedersen Redaktør TU

Tidligere nyhetsredaktør i Kommunal Rapport

 

 

 

Seminar (G)

 

Hvem skal gjøre omstillingsjobben? –Linja, økonomiavdelingen eller egen utviklingsenhet?

 

              Monica Larssen                           Digitaliseringsleder                       Harstad kommune 

             Rune Sjurgaard                                   Rådmann                           Volda kommune   

 

 

 

Seminar (H)

 

Kommuneproposisjonen og Prognosemodell for kommunene

 

Nye kriterier i inntektssystemet for kommunene

 

Rune Bye

Avdelingsdirektør

KS

 

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver

KS

Seminar (I)

 

Litt mindre mange. Om tilpasning og utvikling i krympende kommune

 

Josefina Syssner

Universitetslektor

Linköpings universitet

 

 

Seminar (J)

 

Hva forteller rentemarkedet oss? 

Det er urolige tider. Hva vil handelskrig, resesjonsfarer, klimaendringer og demografiske endringer si for rentenivået fremover?

Guttorm Egge          Kredittanalytiker    Kommunalbanken

   Tom Fredrik Persen       Porteføljeforvalter       Kommunalbanken

 

 

 

13.00

 

Lunsj

14.00 – 16.00

KOMØK MASHUP

Se egen programfane

16.00

Leverandørseminar

(L1)

 

Framsikt

 

Den røde tråden fra Kommuneplanen til handlingsprogram, virksomhetsplan, løpende rapportering og til tertial og årsrapport

                           Ole K. Grinde                                                          Økonomisjef                                   Horten kommune

                            Halvor Walla                                                                 Daglig leder                                  Framsikt 

 

Leverandørseminar

(L2)

 

Kommuneforlaget

 

Løsninger for redusert deltid i helse og omsorgstjenesten

 

                                   Stig Molseth                                       Produktansvarlig KF

 

Leverandørseminar

(L3)

 

KS-Konsulent

 

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune?

 

                           Verner Larsen                                                                  Rådmann                                         Ulstein kommune 

 

Håvard Moe

Seniorrådgiver

KS-Konsulent as

17.00

SLUTT

SLUTT

SLUTT

 

 17.30 -19:00

 

Sosial arrangement

  • Guidet løpetur i Oslo
  • Sjakkpub på The Good Knight med mulighet for spilling mot høyt rangerte spillere og dårlige kommuneøkonomikolleger
  • Guidet byvandring i Bjørvika

 

20.00

 

Middag m/underholdning i Den norske opera

 

 

Tirsdag 28. mai

KL.

 

08.30

Kaffe

 

09.00

God morgen

 

09.05

«Kommunene må investere for framtiden»

Kristin Halvorsen, direktør ved CICERO Senter for klimaforskning

 

              

09.45

Kommuneproposisjonen for 2018 - Hva skjer?

Eivind Dale, departementsråd, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

10.30

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

11.00

Seminar (P)

 

Hva betyr det i praksis at klimaet forandrer seg?

Klimabudsjett Oslo

 

Miljø- og samferdseletaten Oslo kommune

 

Ingen steder forandrer klimaet så raskt som på Svalbard.

Hvordan merker man dette i Longyearbyen?

 

Hege W Fagertun

Administrasjonssjef Longyearbyen

 

Seminar (Q)

 

TBA

 

 

 

Seminar (R)

 

Endring i pensjonsordningen fra 2020 – konsekvenser for kommuneøkonomien

 

Erik Falk

Direktør Aktuar / Produkt

KLP

 

 

 

Seminar (S)

 

Digitalisering i et strategisk perspektiv - Det blir helt sikkert bedre – men blir det billigere?

 

Christian Fotland

Prosjektrådmann

Bjørnafjorden kommune

 

 

Seminar (T)

 

Forvaltningsrevisjon som verktøy i den kommunale egenkontrollen, Hvordan bruker vi revisjonsrapporter i vårt utviklingsarbeid?

 

Frode Skuggedal

Administrasjonssjef

Salangen kommune

 

Astrid Indrebø

KomRev NORD IKS

 

11.45

Kaffe & utstillervandring

12.15

Seminar (U)

 

Styring, Samskaping og Samspill i Øvre Eiker - gir det bedre og billigere tjenester? 

 

Trude Andresen

Rådmann

Øvre Eiker kommune

 

 

Seminar (V)

 

Finansielle handlingsregler Ny kommunelov krever at det etableres handlingsregler. Hva skal til for å finne gode handlingsregler og hva skal til for å leve etter det?

 

        Inge Bjur Halvorsen                       Økonomisjef                     Nittedal kommune

 

Kommunale handlingsregler og finansiell risiko sett fra kredittmarkedene

             Jo Forfang                                 Juridisk direktør                 Nordic Trustee

Seminar (W)

 

Ny kommunelov med tilhørende forskrift – konsekvenser for økonomiforvaltningen

 

Bent Devik

KMD

 

Kommentar fra NKKF

       Asbjørn O. Pedersen                     Generalsekretær               Norges kemner- og kommuneøkonomers forbud

 

 

Seminar (X)

 

Hvordan få økt gjennomføringskraft i digitaliseringsarbeidet i kommune-Norge?

 

Kristin Widemann Wieland Direktør forskning, innovasjon og digitalisering KS

 

 

Seminar (Y)

 

Rydde i eget bo - hvordan forebygge og hindre arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i egne investeringsprosjekter?

 

Helge Askildsen

Rådgiver – Økonomi/innkjøp

Stavanger kommune

 

 

 

13.00

Lunsj & hjemreise, eller videre med på Kommunebarometerkonferansen!

 

Powered by WebSite