KS Advokatene: Program

HJEM    PROGRAM    FORELESERE    PÅMELDING    DELTAKERLISTE    
   

Tid

24. april

 

10:00 – 11:00

Rettslige rammer for kommunenes virksomhet

  • Hvilke regelverk gjelder?
  • Hvilke kompetansegrunnlag har kommunene?
  • Saksbehandlingsregler
  • Rettsregler og kommunalt selvstyre

11:00 – 11:15

Pause

 

11:15 – 12:15

 

Forvaltningsloven – en oversikt

  • Begrepene enkeltvedtak, forskrift, beslutninger, avtaler, interne prosesser
  • Hva betyr det om en forvaltningsavgjørelse er et enkeltvedtak?

12:15 – 13:15

Lunsj

 

13:15 – 14:45

 

 

 

 

 

 

Sentrale saksbehandlingsregler

  • Utredningsplikten og begrunnelsesplikten
  • Taushetsplikt og partsinnsyn

Innlagt pause

 

15:15-15:30 Pause

 

15:30 – 16:30

 

Personopplysningsloven

 

25. april

Tid

Temas

09:00 – 10:15

 

10:15 - 10:30

 

10:30 – 11:00

 

 

11:00 – 11:10

 

11:10 – 12.00

Inhabilitet, valgbarhet og rolleblandinger

 

Pause

 

Adgangen til å stille vilkår i (begunstigende) forvaltningsvedtak

Adgangen til å inngå avtale om forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet

 

Pause

 

Kommunenens erstatningsansvar

 

12:00 – 13:00

Lunsj

 

13:00 – 14:45

 

Offentleglova

Med innlagt pause

14:45 – 15:00

Pause

 

15:00 – 15:45

 

Klage, omgjøring og ugyldighet

 

Powered by WebSite