KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

           Velkommen til KS Innkjøpsforum Årssamling 2018

KS Innkjøpsforum

 

Årssamling
 

 

Bergen, 18. - 19. april 2018

 

 

 

                                                                                              Bryggen Bergen   © Robin Strand

 

ANSKAFFELSESFUNKSJONEN

 

SOM STRATEGISK STYRINGSPARTNER

 

 

 

Anskaffelsesfunksjonen i kommunen gjennomfører primært anskaffelser for å sikre levering av varer og tjenester som er nødvendige for å nå organisasjonens mål om tjenester til innbyggerne på en økonomisk effektiv og bærekraftig måte. Samtidig er anskaffelser et viktig strategisk politisk verktøy for å fremme andre samfunnsmessige hensyn.

 

At gode kontrakter er på plass er heller ingen garanti for gode anskaffelser. Det er først gjennom en nøye planlagt implementering og kontraktsoppfølging at organisasjonen er i stand til å bruke kontrakten og gevinstene i realiteten kan tas ut – og grunnen på nytt beredes for neste kontrakt. Og ved å synliggjøre realiserte gevinster, er også det beste underlaget lagt for ledelsesforankring og for at anskaffelser aktivt skal tas i bruk som strategisk verktøy.

 

På KSIs årssamling 2018 vil vi se på hovedlinjene i kommende stortingsmelding, og hvilke premisser som vil bli lagt her. Vi skal ta for oss planleggings- og dialogfasen, der mye av grunnlaget for en god anskaffelse legges, og dykke ned i sentrale deler av kontraktsoppfølgingen. Vi skal vise praktiske eksempler på hvordan man kan ta ivareta strategiske hensyn, benytte dialog, ta samfunnsansvar og legge til rette for gevinstrealisering. Samtidig vil vi løfte blikket og synliggjøre betydningen av helheten og hvordan «alt henger sammen med alt».

 

KOFA vil gi oss siste nytt i aktuelle saker og Difi vil bane vei i sin verktøyjungel. Det blir årsmøte for KSI-medlemmer og KS Advokatene tilbyr som vanlig medlemsservice for de som ønsker det.

 

Og så skal vi, ikke minst, ha det hyggelig sammen, utveksle erfaringer og bygge nettverk.

 

Vel møtt til samling i Bergen!

 

 
KURSET ER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
 

 

 
 
 
 
 
 
Powered by WebSite