KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON

           Velkommen til KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2018

 

PÅMELDING - gå til menylinjen og klikk på PÅMELDING - klikk på knappen Bekreft til slutt.
 
Kurset er fullt når det ikke lenger er mulig å huke av i deltakeravgiftsboksen. Det er da mulig å sette seg på venteliste ved å huke av i ventelisteboksen. Tilsvarende mulighet gjelder for bestilling av hotellrom og for de som har tatt kurset tidligere og kun skal ta en del av dette kurset.
 
KS Sertifiseringskurs offentlige anskaffelser 2018
 
 
Sertifiseringskurset har til formål å bidra til et kunnskapsløft blant offentlige ansatte
som har anskaffelser som sitt hovedarbeidsområde.
 
Sertifiseringskurset har forelesninger, gruppeoppgaver og hjemmeoppgaver med siktemål;
 
- å øke forståelsen for og kunnskapen om både regelverk og den innkjøpsfaglige siden av anskaffelsen.
 
- å bidra til at det skapes arenaer for nettverk blant innkjøpere i ulike kommuner / fylkeskommuner.
 
Sertifiseringskurset skal gi deltakerne et godt faglig grunnlag til å jobbe videre med anskaffelser.
 
 
Temaene i kurset dekker alle fasene av en anskaffelse:
 
FORBEREDELSEN
 
GJENNOMFØRINGEN
 
KONTRAKTSOPPFØLGINGEN
 
 
 
Sertifiseringskurset behandler:
 
Grunnleggende prinsipper for alle anskaffelser
  • Forberedelse av anskaffelsesprosessen, Anvendelsesområdet – praktiske unntak fra lov og forskrift
  • Alminnelige regler om offentlighet, taushetsplikt og habilitet
  • Utforming av konkurransegrunnlag, herunder kontraktsutforming
  • Miljøhensyn og andre krav til samfunnsansvar i anskaffelsesprosessen
  • De ulike anskaffelsesprosedyrene
  • Forhandlinger og forhandlingsteknikk
  • Avvisning
  • Begrunnelsesplikten, klagebehandling og sanksjoner
  • Kontraktsoppfølging og endring i kontrakt
 
 

1. samling: 3 dager 31. januar - 1. februar Thon Hotel Arena, Lillestrøm

2. samling: 2 dager 14. - 15. mars Thon Hotel Arena, Lillestrøm

3. samling: 2 dager 30. - 31. mai Scandic Fornebu

 
 
KURSET ER FOR KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER
 

 KURSET BLIR RASKT FULLTEGNET. MELD DEG PÅ MED EN GANG.

 
 
 
 
 
 
Powered by WebSite