KS Vest: Kommunelovseminarer: Program

 

Program for opplæring om ny kommunelov

 

 

09.30

Ankomst og kaffe/te

 

10.00

En ny og moderne kommunelov:

  • Presentasjon av  de generelle trekkene
  • Formål, selvstyre og prinsipper
  • Informasjonsbestemmelsen
  • Oversikt over andre viktige endringer

 

10.50

 

Hvilke muligheter gir ny kommunelov? 

KS

 

11.15

 

Pause

11.30

Parallelle sesjoner:

 

Administrasjonen:

-Reglene om administrasjonen

-Særlig om arbeidsgiveransvaret

-Interkommunalt samarbeid

-Kommunalt foretak

Egenkontroll og statlig tilsyn:

-Kommunestyrets overordnede kontrollansvar

-Kontrollutvalget - og sekretariatet

-Forvaltningsrevisjon

-Internkontroll

-Eierstyring

-Eierskapskontroll

-Innsynsrett overfor private

-Lovlighetskontroll

-Statlig tilsyn

 

 

13.00

Lunsj

 

14.00

Parallelle sesjoner:

 

Folkevalgte og folkevalgte organer

- Folkevalgte organer

- Folkevalgte

- Saksbehandlingsreglene

- Møteprinsippet

- Innbyggerdeltakelse (særlig i lys av nye organregler)

- Delegering

- Valgbarhet

- Valg til folkevalgte organer

- Suspensjon

 

Økonomibestemmelsene

- Økonomiplan, årsbudsjett og årsregnskap

- Finansforvaltning

- Lån og garantier

- ROBEK

- Regnskapsrevisors mandat

15.45

Vel hjem!

 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Powered by WebSite