Program 5. mars 2018     Hva innebærer det at fremtiden er digital?

Møteleder: Håvard Lilleheie

 

10.00

 

 

 

 

Velkommen til nytt utviklingsprogram!

 

Aase Marthe Johansen Horrigmo, statssekretær KMD

Lasse Hansen, administrerende direktør, KS

Mette Nord, leder av Fagforbundet

 

10.30

 

 

 

 

 

Transformasjon

Det hevdes at arbeids- og samfunnslivet transformeres med en utvikling som er eksponensiell og kombinatorisk, hva betyr det?

- Hvordan kan big data, kunstig intelligens, tingenes internett, sensorteknologi, automatisering m.m. påvirke den kommunale tjenesteytingen?

ved Kristin Weidemann Wieland, kommunaldirektør for Organisasjon og utvikling i Bærum kommune

 

11.00

 

"Hvem gjør hva når alt blir snudd på hodet?"

Den såkalte "fjerde industrielle revolusjonen" er over oss. Det er en omfattende teknologisk, økonomisk og sosial samfunnsendring. Hva kan det bety for profesjonene og for kompetansebehovet i kommunene?

ved Morten Irgens, prorektor ved OsloMet - storbyuniversitet

 

11.25

 

 

Hva innebærer det at fremtiden er digital i Helsingborg kommune?

ved Micco Grönholm, Head of Future i Helsingborg kommune i Sverige

12.00

 

Lunsj

 

13.00

 

Hva kan vi lære av bankbransjens digitale omstillingsarbeid?

ved Carl A. Løvvik, tillitsvalgt Finansforbundet, DNB

   

13.20

 

 

Sikkerhet og personvern

Vi blir "smartere og smartere", snart er nesten alt tilknyttet alt, alltid. Det stiller store krav til sikkerhet og personvern

ved Hallstein Husand, avdelingsdirektør i Datatilsynet

 

13.50

Pause

14.15

 

 

 

 

 

Erfaringer med teknologi som medhjelper i praksis

Leder og tillitsvalgt presenterer 3 nye løsninger:

 

Digital skolehverdag i Bærum kommune ved Christian Sørbye Larsen, spesialrådgiver Grunnskoleavdelingen, Bærum kommune og Bjørn Sigurd Hjetland, hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet

 

Digitalt tilsyn i helse og omsorg i Lindås kommune ved prosjektleder Kari Bjørkheim og Elisabeth Øye Halle, hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund

 

eByggesak i Trondheim kommune ved bygningssjef  ved Byggesakskontoret Trine Lill Johansen

 

14.45

 

 

Alt kan læres

Hvordan kan eget tankesett om egen læring, endring og kreativitet fremme endring, i motsetning til fastlåst tenkemåte som hindrer endring?

ved Anders Dysvik, forsker BI

 

15.20

 

Hva betyr det at fremtiden er digital i din kommune? 

ved Mari Jacobsen, avdelingsdirektør Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

15.30

 

Vel hjem!

 

  Det tas forbehold om endringer i programmet
   
   
   
   
   
   
   
   

 

Powered by WebSite