KONFERANSEN ER FULLTEGNET!

Seminar for kommuner som skal slå seg sammen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene (LO-K, Unio, YS-K og Akademikerne-K) har en samarbeidsavtale om å tilby oppfølging av kommuner og fylkeskommuner som skal slå seg sammen.

Partene i fellesskap inviterer igjen til et todagers seminar, denne gang med hovedfokus på kunnskaps- og erfaringsdeling mellom kommunene i de ulike prosessene.

 

Dato: 11. og 12.april 2018

Sted: Thon Congress Gardermoen

Påmeldingsfrist: 19.mars

 

Powered by WebSite