Regionale workshops om digital kompetanse

Hvordan gjør vi det? 

 

WORKSHOP 2

 

Dag 1:

 

 

 

Kl. 09.30

 

Registrering

 

Kl. 10.00

 

Velkommen

 

Kl. 10.10

Det jobbes videre med arbeidet fra første workshop, arbeidsmetodikker og oppmerksomheten rettes mot hvordan styrke involvering av organisasjon og aktiv deltakelse og kompetansebygging. Faglig innlegg og eksempler. 

Innlegg fra leder og tillitsvalgt

Innlegg fra folkevalgte

 

Kl. 11.30

 

Lunsj

 

Kl. 12.30

 

 

Forts. Hvordan tilrettelegger vi for god involvering i organisasjon og aktiv deltakelse og kompetansebygging

Eksempler og metoder for aktiv involvering og kommunikasjon

 

Kl. 13.30

 

Benstrekk

Kl. 13.45

Status i de enkelte kommunene. Gjennomgang av prosess og resultat så langt

Hver enklet kommune forbereder en presentasjon av arbeidet så langt. Vi bruker Pecha-kucha format (20 bilder på 5 minutter)  

 

Kl. 14.45

Pause

 

Kl. 15.10

Arbeid i det enkelte prosjektet. Vi deler erfaringer fra mellomarbeidet basert på presentasjon fra den enkelte kommune

 

Kl. 16.00

Benstrekk

 

Kl. 16.15

Faglig tema knyttet til prosjekt/utfordring i den enkelte kommune. Innlegg fra KS-K / ev. deltakerkommune (tilpasses region)

 

Kl. 17.00

 

Slutt for dagen

 

Kl. 19.30 Felles middag
 

 

 

Dag 2:

 

 

 

Kl. 08.30

 

Nasjonale fellesløsninger som er klar for bruk. Hvordan kan vi ta det i bruk og hvilke erfaringer har vi? 

Nytt fra KS

 

Kl. 09.30

Benstrekk

 

Kl. 09.45

Gevinstrealisering - kvantitativ og kvalitativt. Hva er de gode grepene?

 

Kl. 10.30

Handlingsplan - ideer vi tar med hjem. Vi blir enige om hvilke konkrete tiltak vi gjør

 

Kl. 11.30

Benstrekk

 

Kl. 11.45

Forts. Handlingsplan - ideer vi tar med hjem. Vi blir enige om hvilke konkrete tiltak vi gjør

Vi etablerer kontaktpunkter med relevante deltakerkommuner i videre oppfølging

Oppsummering 

 

Kl. 13.00

 

 

 

 

Lunsj og vel hjem!

 

 

 

 

 

Powered by WebSite