Velkommen til workshop i regi av samarbeidsprosjektet

om digital kompetanse

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og forhandlingssammenslutningene har inngått en avtale om utviklingsprosjektet «Samarbeid om digital kompetanse» som skal bidra til økt digitalisering i kommunene.

Vi inviterer nå til høstens regionale workshops for kunnskapsheving og erfaringsutveksling.

Meld deg på her.

Følg også med på Kunnskapsplattformen/nettsiden er www.komdigi.no
for mer informasjon om prosjektet, workshopene og forberedelser.

Powered by WebSite