PÅMELDING    DELTAKARLISTE    
Ikke fyll ut dette feltet:

Personinformasjon

Etternamn:
*
Fornamn:
*
Tittel:
*
E-post:
*
Mobil:
*

Firmainformasjon

Kommune/organisasjon:
*
Avdeling:
Postadresse:
*
Postnummer:
*
Poststad:
*
Deltaking grunnkurs: Klart språk i kommunesektoren - med heilpensjon
Bestill: Pris: 
2 300,00

Deltaking grunnkurs: Klart språk i kommunesektoren - med dagpakkar
Bestill: Pris: 
1 000,00

Deltaking på kurset "Framleis klart" - med heilpensjon
Bestill: Pris: 
1 900,00

Deltaking på kurset "Framleis klart" - med dagpakkar
Bestill: Pris: 
1 000,00

Middag for ikkje-buande
Bestill: Pris: 
400,00


Merknad til arrangør

Faktura

For å kunne motta faktura må organisasjonsnummer legges inn (9 siffer)
(Organisasjonsnummer finner du her)

Dersom din arbeidsgiver kan motta eFaktura, blir fakturaen sendt til registrert adresse. De som ikke kan motta eFaktura, vil motta faktura som PDF på epost.


Skriv inn organisasjonsnummeret ditt (9 siffer)
*

Evt. bestillingsreferanse:
PO-nummer (Innkjøpsordre nr.):
Felt merket med   *   må fylles ut.
Powered by WebSite