HJEM    PROGRAM    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    

 

 

Til deltakerne i KS Kommunenettverk om klimatilpasning
 

Takk for sist i Fredrikstad og Tromsø – og velkommen til samling på Værnes ved Trondheim 3. og 4. mai!

 

Nettverksarbeidet:


Nå har dette nettverket arbeidet i omtrent et år, ref denne tidslinjen:

 

Nettverkssamling på Værnes 3.-4. mai 2018:


Velkommen til samling 4!

Den blir på Scandic Hell Værnes. Vi arbeider med programmet nå.
Dag 1 begynner klokken 11:00, og dag 2 avsluttes klokken 15:00.

Påmeldingsfrist fredag 13. april.

 

Program samling 4


Kunne vi tenke oss at «modenhet» og framdrift på arbeidet med klimatilpasning i en kommune måles på og bygges på disse tre elementene:


• Forankring
• ROS-analyse
• Planverk
Dette vil i alle fall være nøkkelområder for erfaringsdeling og statusmeldinger på nettverkssamlingen……

 

På vår arbeidsliste med programelementer står:


• Lokale ROS-analyser – og konsekvenser av disse. Erfaringsdeling. Deltakerne blir utfordret med en forhåndsoppgave….
• Bygg/anskaffelser/Innovative anskaffelser – hva kan disse bety for klimatilpasning?
• Politikk og administrasjon – Hvordan gjøre hverandre gode?
• Matforsyning m.v.: Muligheter og utfordringer med et klima i endring (Med forbehold om faglig innlegg)
• Temabord/åpen erfaringsdeling: Send oss gjerne ønsker om tema til drøfting i liten gruppe på tvers!!
• Nasjonal detaljert høydemodell – Prosjekt Kartverket.
• Lokalt planverk: Erfaringsdeling. Deltakerne blir utfordret med en forhåndsoppgave….

 

Powered by WebSite