Samling 3
 
 
Samlingen finner sted på Scandic Rubinen Gøteborg
 
26. og 27. september 2017
 
 

Velkommen til tredje samling i "KS kommunenettverk universell utforming» 2017. Denne samlingen finner sted på Scandic Rubinen i Gøteborg.

 

Samlingen er kun åpen for de kommunene/fylkeskommunene som er med i nettverket.

 

Den «obligatoriske» delen av samlingen er fra tirsdag 26.september 2017 klokken 1100 til onsdag 27.september 2017 klokken 1230. Men KS dekker denne gangen hotell fra mandag 25.september 2017 for de som ønsker å komme til Gøteborg mandag kveld, men vi dekker IKKE middag mandag kveld, det må den enkelte selv bekoste.

 

 
 
Powered by WebSite