Ikke fyll ut dette feltet:

Personinformasjon

Etternavn:
*
Fornavn:
*
Tittel:
*
E-post:
*
Mobil:
*

Firmainformasjon

Firmanavn:
*
Postadresse:
*
Postnummer:
*
Poststed:
*


 
Jeg deltar på samlingen, men trenger ikke hotell 
Jeg deltar både på samlingen og en frivillig samling på morgenen 13. februar, men trenger ikke overnatting 
Jeg deltar kun på samlingen 13.-14. februar og trenger hotell fra 13.-14. februar 
Jeg deltar både på samlingen og en frivillig samling på morgenen 13. februar, og trenger hotell fra 12.-14. februar

 

 

 

Jeg deltar på middag 13. februar

 

 

 

Jeg deltar på dellsesjon for fylker 14. februar kl 12.30 – 16.30
Bestill:

 

 

 

Jeg har følgende behov som dere må ta hensyn til (allergier, funksjonshemminger osv)
 
  • Hver enkelt kommune/fylkeskommune må dekke lønnsutgifter og reiseutgifter for sine deltakere på samlingen
  • KS dekker overnatting og mat på samlingen

 
Jeg bekrefter å ha lest informasjonen over *

Felt merket med   *   må fylles ut.
Powered by WebSite