HJEM    PROGRAM    SEMINARER    PÅMELDING    PRAKTISK INFORMASJON    PRESENTASJONER    

 

Presentasjonene legges ut fortløpende med lenke på tittel i plenum og seminar (A) osv. i programmet under:

 

Mandag 22. mai

KL.

 

 

09.15

 

Registrering

 

10.00

Velkommen

v/ Kristine Falkgård, adm.dir Kommunalbanken

 

10.05

 

 

10.45

Kommuneproposisjonen for 2018 - Hva skjer?

Kommunalminister Jan Tore Sanner

 

Kommentar fra KS

vHelge Eide 

 

Spørsmål fra salen

 

 

11.15

 

Økonomisk politikk - hvordan få den samfunnsøkonomiske bærekraftfloken til å gå opp?

Victor Norman, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi NHH

 

12.00

Lunsj

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

13.00

Seminar (A)

Kommunebarometeret – nyttig verktøy eller bare skremsels-propaganda?

Ole P Pedersen. journalist,
Kommunal Rapport

Jørn Aslaksen,  rådmann
Tana kommune

 

 

Seminar (B)

Langsiktig drifts- og investeringsanalyser

 

Bærum 2035 – tenke langt og handle nå

 

Kristin Weidemann Wieland

Kommunaldirektør for organisasjon og utvikling

Bærum kommune

 

Frank Steinar Hauge

Rådmann

Åsnes kommune

 

Seminar (C)

KS Prognosemodell for kommunene

 

Sigmund Engdal

Spesialrådgiver,

KS

 

 

Børre Stolp

Stolp Kompetanse

 

Seminar (D)

Handlingsregler og finansielle måltall – fagre mål i oppgangstider som er uten verdi i nedgangstider eller nyttig styringsverktøy?

 

Geir Waage

Ordfører

Rana kommune

 

Magne Arild Damsgård

Prosjektleder

Rana kommune

 

Jan Magne Langseth

Seniorrådgiver

Ringebu kommune

 

Seminar (E)

Forvaltningsrevisjon som verktøy for kontroll med - og styring av - kommunenes virksomhet. Et bidrag til læring og forbedring?

 

Bodhild Laastad

Seniorrådgiver

NKRF

 

 

13.45

Kaffe & utstillervandring

14.15

 

Seminar (F)

Røros kommune - Omstilling som monner – slik gjorde vi det

 

Hans Vintervold

Ordfører

Røros kommune

 

Kjersti Forbord Jensås

Kommunalsjef organisasjon

Røros kommune

 

Seminar (G)

Tilskudd til ressurskrevende tjenester: Viktig med riktig beregningsmetode?

 

Bjørn Brox

Rådgiver Framsikt

 

Camilla Eide, oppdragsansvarlig revisor – Romerike revisjon IKS

 

Seminar (H)

Nytt inntektssystem – Hvilke kommuner fikk de største endringene - tall og fakta

 

Rune Bye

Avdelingsdirektør kommuneøkonomi KS

 

Seminar (I)

Ledelse i forandring – og hvordan sikre orden i eget hus?

Ragnar Christoffersen

Rådmann

Lørenskog kommune

 

Seminar (J)

Kredittvurdering - virkemiddel for bærekraftig gjeldsstyring?

 

Guttorm Egge, senior kredittanalytiker

Kommunalbanken

 

Marit Urmo Harstad, Kunde- og markedsansvarlig

Kommunalbanken

 

15.00

Kaffe & utstillervandring

15.30

 

Seminar (K)

 

Egenkontroll som alternativ til tilsyn – hva må kommunene gjøre?

 

Rannveig Mogren

Rådmann

Gausdal kommune

 

Therese Håkonsen Karlseng

Spesialrådgiver – statlig styring

KS

 

 

Seminar (L)

 

Liten og smart -

Hvordan tenker og jobber vi som Smartcity i

Vallensbæk kommune?

 

Bjørn Borup

Centerchef

Center for Borgere, Erhverv og Digitalisering

 

Seminar (M)

 

Kommune-Norges største regneark – hvordan prioriterer kommunen resursene?

 

Sigmund Engdal, spesialrådgiver KS

 

 

 

Seminar (N)

 

Fremtidens kommuneøkonomer -Fageksperter, datateknikkere eller veiledere?

 

Bjørn Igolfsen

Product Manager ERP

Every

 

Monica Nordengen

 Digitale Gardermoen IS

 

Seminar (O)

 

Gjeldsforvaltning og finansforvaltning - hvor aktiv skal man være?

 

Lars Ludvigsen og
Lars Bekkelund

Kunde- og markedsansvarlig

Kommunalbanken

 

Ingvar Linde

Økonomisjef

Høyanger kommune

 

16.15

Kaffe & utstillervandring

16.45

Leverandørseminar

(L1)

 

KLP

Hva finansieres egentlig med pensjonsmilliardene?

 

Annie Bersagel

konstituert leder for ansvarlige investeringer ved KLP Kapitalforvaltning AS

 

Leverandørseminar

(L2)

 

Framsikt

Om man gjør det på gamle måten blir det dobbelt så mye arbeid – digitalisering av styringsårshjulet med Framsikt

 

Hallvor Walla

Daglig leder

Framsikt AS

 

Randi Sandli, Økonomisjef Asker kommune

 

Øystein Larsen, Fagsjef Økonomi Steinkjer kommune

 

 

 

Leverandørseminar

(L3)

 

Arena Norge

ERP i Skyen

Ny ERP-løsning for norske kommuner, som samler markedets beste løsninger innenfor HR/Lønn, regnskap, budsjett og styring i en samlet løsning. Alt i skyen og alltid på siste versjon.

 

Terje Hammerfjeld, Arena Norge AS

 

Knut Inge Dragsten, Bluegarden AS

 

Jan Erik Berg,

Xledger AS

 

 

Leverandørseminar

(L4)

 

PWC

Organisasjonskultur som virkemiddel for måloppnåelse

 

Case: KS Storbyforskning - Ressursbruk i pleie- og omsorg. Betydningen av organisering, ledelse og kultur

 

Hege Gabrielsen og

Knut Arne Askeland,

PwC

 

Leverandørseminar

(L5)

 

Kommunalbanken

KBN Finans – ny kundeportal fra Kommunalbanken

 

Jarle Byre,

kunde- og markedsansvarlig

Kommunalbanken

 

 

17.30

SLUTT

SLUTT

SLUTT

SLUTT

SLUTT

19.00

Middag: Grillbuffet

 

                 

Tirsdag 23. mai

KL.

 

08.30

Kaffe

 

09.00

God morgen v/Norges kommunerevisorforbund

 

09.05

 

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi

Sentralbanksjef Øystein Olsen

                  

09.45

Kaffe & utstillervandring

Spor

Politisk økonomi

Økonomiledelse

Fagøkonomi

Styring

Revisjon/finans

10.15

 

Seminar (P)

 

Noen kommuner er mer produktive og effektive enn andre

- hva er årsaken og hva er potensialet for effektivisering?

 

Rune Sørensen

Professor

BI

 

Seminar (Q)

 

15 år med budsjett- og årsmeldingstester for Kommunal Rapport – Hva er fasiten?

 

Bjørn Brox

Tidigere Spaltist

Kommunal Rapport

 

Seminar (R)

 

Skatteinntektene – nøkkelen til velferdsgodene!

 

AVLYST

 

Seminar (S)

 

Virksomhetsstyring i Asker kommune – slik tenker og gjør vi det

 

Lars Bjerke

Rådmann

Asker kommune

 

Seminar (T)

 

Regionråd, virksomhetsstyring og rådhustaket som forsvant – styringsutfordringer belyst gjennom forvaltningsrevisjon

 

Oddny Ruud Norvik

Avdelingsleder

Romerike revisjon

 

Inger Berit Faller

Forvaltningsrevisor

Romerike revisjon

 

11.00

Kaffe & utstillervandring

11.15

 

Seminar (U)

 

Kommunereform; Går vinninga opp i spinninga?  Og hvordan optimalisere tjenestetilbudet?

 

Kurt Houlberg

Programsjef

KORA

 

 

Seminar (V)

 

Styring av risiko og muligheter i investeringsprosjekter – hvordan skape handlingsrom i økonomien

 

Aud Hilje Langeland

Prosjektleder WSP Norge

 

Roar Størset

Økonomisjef

Stjørdal kommune/

Kimen kulturhus

 

Seminar (W)

 

Utfordringer for kommuneøkonomi på mellomlang og lang sikt

 

Per Richard Johansen

Sjeføkonom

KS

 

 

Seminar (X)

 

Digitaliseringsløft for kommunesektoren –  utfordrende men nødvendig

 

Line Richardsen

Avd. direktør

KS 

 

Hvordan regne på hvilke prosjekter som bør prioriteres?

 

Gevinstrealisering Martin Fjordholm

Spesialrådgiver

KS

 

Praktiske eksempler

Ole Rasmus Kvame

Prosjektleder i Digisos

SopraSteria

 

Seminar (Y)

 

Det skal lønne seg å investere grønt!

 

AVLYST

 

 

 

 

 

12.00

Kaffe & utstillervandring

12.15

Leverandørseminar (L6)

 

KS-Konsulent AS

Kommunekompasset - Hvor god er din kommune?

 

 

Håvard Moe Seniorrådgiver

KS-Konsulent as

 

Per Sverre Ersvik

Ass. rådmann

Kristiansund kommune

 

Leverandørseminar

(L7)

 

Nets

Innbyggernes forventninger til en kosteffektiv og kundeorientert kommune 

 

Lars Falck-Muus

Key Account Manager

Nets

 

Hanne Winberg

Kommunalsjef

Bø kommune

 

Leverandørseminar

(L8)

 

Kommuneforlaget

KF Analyse og FRYD

Unike framskrivinger av årsverksbehov i barnehage- og hjemmetjenesten og nytt kartleggingsverktøy for hjemmebaserte tjenester

 

Knut-Petter Leinan

Produktansvarlig styringssystemer

Kommuneforlaget AS

 

Leverandørseminar

(L9)

 

Stratsys

Stratsys - et unikt verktøy for virksomhetsstyring i kommuner.

I STRATSYS kan dere ha hele planverket, internkontroll, målstyring, periodisk rapportering, oppfølging av politiske vedtak, årsberetningen, sjekklister, og årshjul, for å nevne noen.

Anette Farstad Markedsansvarlig Arena Norge AS

Magnus Pernvik Gründer

Stratsys AB

 

 

Leverandørseminar

(L10)

 

Visma

Styring og Ledelse: Hvordan gjøre fragmenterte data om til styringsinformasjon

 

Torbjørn Emblem, Regionsansvarlig

Visma Unique

 

Trond Håskjold - økonomisjef i Surnadal kommune

 

13.00

Lunsj & Hjemreise

 

Powered by WebSite