Kurset er for kommunalsjef/fylkesutdanningssjef og ansvarlige for ledelses- og kvalitetsutvikling i kommune/fylkeskommuneadministrasjon.

Fagmiljøer og andre utenfor kommune/fylkeskommuneadministrasjon kan kontakte prosjektansvarlig Ellen Elisabeth Tveiten-Grotbæk på eetg@ks.no for mer informasjon om Led skole.

Led skole er et arbeidsgiververktøy for kommuner og fylkeskommuner for å rekruttere, støtte, utvikle og beholde god ledere og ledergrupper i skolen.

Kurset gir innføring i rammeverket for Led, med tilhørende verktøy for ståstedsanalyse. I tillegg presenteres ny forskning om mellomlederrollen i skolen, samt forskning og erfaring på hva som skal til for at lederutvikling setter avtrykk i praksis, og hvilken rolle arbeidsgiver spiller i å få dette til.

Kurset er praktisk lagt opp slik at metoder og verktøy på kurset kan gjenbrukes til Led-arbeid og andre utviklingsprosesser i egen kommune og fylkeskommune.

Du kan lese mer om Led skole på www.ksled.no/sammen

Det er begrenset antall plasser. Dersom du ikke får meldt deg på, send

en epost til  LEDskole@event123.no 

 

Innretning på kurset

Kurset vil ha en praktisk innretning med god tid til refleksjon om lederutvikling i egen organisasjon.

Ulike prosessverktøy blir demonstrert og brukt som en integrert del av kurset, med hensikt at de skal kunne anvendes av deltagerne tilbake i egen organisasjon.

Du kan lese mer om Led skole på www.ksled.no/sammen

.

Powered by WebSite